Antonín Přidal

Antonín Přidal - portrét autora

Antonín Přidal

Narozen: 1935

Tvorba
Diskuze
A riddle = | Hádanka (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Singerovy povídky se dotýkají každodenního života uvnitř židovské diaspory a zachycují atmosféru této komunity. Jednotlivé texty se pak odehrávají jak v polských štetlech, odkud Singer pochází, tak i v americkém prostředí, kde autor hledal svůj druhý domov. Ve všech těchto prózách se Singer projevuje jako nejen dokonalý znalec tradic a zvyků, ale i jako fascinující vypravěč, jehož příběhy jsou prosyceny folklórními prvky. I když jsou v celém Singerově díle jako hlavní motivy použity náměty z ortodoxního světa, popisují jeho příběhy i obecně lidskou zkušenost, která platí i v dalších společenských vrstvách. S jemným a osobitým humorem charakterizuje Singer rázovité postavy, jindy zase dokáže pracovat s bytostmi téměř nadpřirozenými a snaží se vzkřísit různé zástupce řad andělů, démonů nebo jiných duchů. Stranou jeho zájmu nezůstaly ani vztahy mezi mužem a ženou či mezi lidmi vůbec, jež dokázal pojmout s neobyčejnou pokorou a humanitou, někdy obohacenou o bizarní úhel pohledu.
Bůh ví (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Heller vychází ze starozákonního textu a všímá si míst, která jsou v rozporu s pozdější legendou o zbožném vladaři Izraele. Boří legendu a líčí Davida jako samolibého monarchu, chtivého a marnivého válečníka, kterému žádná lidská slabost není cizí. Pozornost je soustředěna zejména na Davidův vztah k synům, k smrti Absolona a sváru o následnictví mezi Adoniášem a Šalamounem. Jako obvykle je kniha brilantně napsaná se svérázným humorem a moderním cítěním.
Bůh ví (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1966
Deník pana Nuly (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1976
Den pro Šakala (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Román se odehrává ve Francii v době po skončení alžírské války v roce 1962, kdy se OAS soustředila na fyzickou likvidaci prezidenta de Gaulla, v němž viděla zrádce zodpovědného za ztrátu Alžírska. Autor líčí rafinované, důkladné a nesmírně chladnokrevné přípravy najatého vraha s krycím jménem Šakal, i stejně důkladný postup jeho protihráče, francouzského detektiva. Výborný román psaný s citem pro dramatický spád děje.
obálka knihy
Rok vydání: 1974
Den zkázy v Britském muzeu (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Dobří kamarádi (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1980
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Hostující profesoři (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Příběh se odehrává koncem šedesátých let 20. století, kdy se uskuteční výměnný stipendijní pobyt profesorů mezi jednou z anglických univerzit a renomovanou univerzitou v Kalifornii. Oba protagonisté, specialisté na anglickou literaturu, si vymění místa a ačkoliv se osobně neznají, jejich životy i soukromé problémy se začínají velmi brzy vzájemně prolínat do té míry, že se jeden druhému přizpůsobuje. Tato zápletka dává autorovi možnost rozehrát celou škálu situací, ve kterých vynikne rozdílný životní styl obou krajin a jejich společenské a sociální problémy.
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Kniha třesků a plesků (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1984
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Autorský soubor povídek, ve skvělém překladu, je věnován neobyčejným příběhům obyčejných lidí i nevyzpytatelným lidským osudům. Kniha je přesvědčivým důkazem, že Isaac B.Singer je mistrem tohoto žánru. Záv.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
"Kouzlo nechtěného" byla původně rubrika legendárního časopisu Host do domu, kterou založil Jan Skácel a ke konci redigoval Antonín Přidal. Ten do této knihy vybral ukázky, přichystané pro další čísla časopisu, v r. 1970 násilně zrušeného, ale i starší, dříve otištěné nebo cenzurou vyřazené. Knihu tak tvoří pestrá sbírka textů, vážně míněných a nechtěně humorných, jako ukázka z pravidel slušného chování z konce 18. stol., která např. zapovídá "hřmotně tabák do nosu tahat", nejrůznější amatérské veršíky, cituplné dopisy a záznamy žvatlání "lidových vypravěčů". Jsou tu drobná dílka slavného Jakuba Hrona Metánovského, například verše "jak jsi jednou rozumen, dobrýms chrupem ozuben", jakož i dopis brněnské galerii, v němž návštěvnice oznamuje, že má doma uschovanou Raffaelovu Sixtinskou madonu a velkodušně nabízí tuto k darování.
Králík je bohatý (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Povídky amerického nobelisty jsou ukotveny hluboce v ortodoxní židovské tradici, přesto silně vypovídají o tématech obecně lidských. S osobitým pochmurným humorem, pokorou i hlubokým citem vypráví autor příběhy postaviček židovské komunity, v jímavých podobenstvích uvádí na scénu anděly, démony, duše mrtvých a jiné postavy židovského folklóru. Častým tématem jeho povídek je láska mezi mužem a ženou, její síla, neokázalost a mnohdy nezvyklá podoba. Součástí souboru je i povídka Jentl, chlapec z ješivy, kterou proslavila Barbra Streissandová muzikálovou adaptací Jentl v roce 1983. Jde o první české vydání původní Singerovy sbírky, jen dvě ze šestnácti povídek byly zařazeny do výboru Stará láska a jiné povídky (Odeon 1990).
Kruhy pekla (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Svazek obsahuje slavnou sbírku současného významného španělského básníka, napsanou v pol.70.let.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Nové vydání Lorcovy tragédie Krvavá svatba, tentokrát v překladu Antonína Přidala, vychází v edici Repertoár.
obálka knihy
Rok vydání: 1983
Mateří doušky (Sestavil)
obálka knihy
Milenci a manželé (Sestavil, Doslov, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1984
Myšlenky lehké jako vzduch (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1977
obálka knihy
Rok vydání: 1985
Něco se stalo (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2000
obálka knihy
Rok vydání: 2002
obálka knihy
Rok vydání: 1966
Obraz a jiné povídky (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Svérázné prostředí s jeho neopakovatelnou atmosférou je vylíčeno s bizarní malebností, jeho rázovité postavy a figurky s laskavou přesvědčivostí, ať již to je předválečné období doznívajících tradic, nebo svět poválečný, v němž se přeživší hrdinové musejí znovu naučit žít. Mnohé z povídek souboru vycházely v časopise The New Yorker a knížka tak završuje přehled Singerovy povídkové tvorby v českých překladech.
Othello (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Slavná Shakespearova tragédie o lásce a žárlivosti v novém překladu Antonína Přidala.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Pokojíček č.111 - obsazení (muži - 3), Atentát v přízemí - obsazení (ženy - 2), Noční žokej - obsazení (muži - 3, ženy - 2), Elektrický nůž - obsazení (muži - 2), Noc potom - obsazení (muži - 2, ženy - 5).
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Kniha je souborem esejů, jejichž základem byly cykly autorových rozhlasových promluv. Potulky přinášejí nezvyklé pohledy do míst kdysi už viděných, výhledy do knih teprve objevovaných, ale i nové postřehy či záběry detailů stejně jako širších námětů. Náměty sahají od fiktivních situací, jako je třeba osud Romea a Julie, až k historickým událostem, jako byla zkáza Lisabonu v 18. století nebo dramata vysokohorské války v Dolomitech. Vedle starých čínských básníků potkáme současné čínské prozaiky, vedle Voltaira a Marka Twaina přichází ke slovu ironický komentátor Leo Rosten, známý u nás především z geniálního vlastního autorova překladu humoristického románu o panu Kaplanovi. Výklad provázejí ukázky z komentovaných knih, v češtině publikované mnohdy poprvé. Nakladatelská anotace. Kráceno.
Poušť Johanna Vosse (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1980
obálka knihy
Rok vydání: 1985
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Básně tvořené složitými motivy (velmi často přírodními) se symbolistickým poselstvím. Básník se otevřeně hlásí k lidské přirozenosti, ale netají úděs nad jejími možnostmi. Vybízí k účasti na jediném spojitém životu země. Síla jejího pohybu vystupuje totiž v nejzažší rovině z intenzity lidských prožitků a bolestí. Autor, který mimo jiné několikrát v 80. letech 20. stol. navštívil Československou republiku, je hrdým nositelem školy amerických modernistů.
Rabín a čarodějnice (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1997
obálka knihy
Rok vydání: 1961
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1989
Stará láska a jiné povídky (Editor, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Staré lásky (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Všechny povídky vyprávějí o lásce v nejrůznějších podobách a projevech a jejich zdroj je hluboce zakotvený v autorově lásce k životu, v perfektní znalosti židovských tradic a spontánním vypravěčském talentu.
Strom člověka (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1984
Děj románu začíná zač. 20. stol. a končí v době, kdy se buš mění v rušné předměstí Sydney. Rodina Stana Parkera musí bojovat nejen s tvrdými přírodními podmínkami, válkou, ale musí se také vyrovnávat s životem moderního velkoměsta. Autor pojímá tento zápas člověka s přírodními silami, vlastním nitrem jako hledání věčných prostých životních pravd.
Sukně z listí (Úvod, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1986
Svět je malý (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Kniha navazuje na úspěšné Hostujíci profesory a čtenář se zde setkává opět s dvěma hlavními postavami Swallowem a Zappem. Spolu s nimi se ocitne ve společnosti literárních vědců, kteří sice zkoumají a analyzují literární díla i jejich autory, nicméně jejich skutečný zájem je zaměřen na erotiku zcela neliterární.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Learova poezie důsledně vychází z tzv. limericku, tedy z krátkého říkadla s pevným rýmem. V těchto původně lidových básních, v nichž hrála hlavní úlohu absurdní témata, vymykající se jakémukoliv časovému kontextu, dokázal autor zcela ojedinělým způsobem uplatnit svou hravost a fantazii, které ostře kontrastovaly s atmosférou viktoriánské Anglie. Lear navíc vnesl do tohoto literárního útvaru námětovou rozmanitost, která se projevila především v zachycení a zpracování městských motivů. Zároveň autor doprovázel své verše i vlastními ilustracemi, v nichž ještě zvýraznil groteskní charakter své tvorby. S neuvěřitelnou lehkostí uměl v pravém slova smyslu rozpoutat jazykový humor, který obsahoval pitvornost a škodolibost, zároveň však v sobě skrýval jakousi upjatou vážnost, připomínající proslovy oficiálních řečníků. Snad i z tohoto důvodu Lear odbočil do některých v tehdejší době populárních a uznávaných vědeckých oborů. V případě tohoto výboru s naprostou samozřejmostí vstoupil například do botaniky, kde vymýšlel různé rostliny jako jako fotélii pohodlnou, semtulína vzpřímeného nebo sviňuli pyramidální, které dala název celé antologii.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Vlastní text klasického díla francouzského dramatu Tartuffe doprovází zasvěcená studie o jeho vzniku a prvním uvedení na zámku Versailles dne 12.5.1664.
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Děj povídek se odehrává ve světě ortodoxních i asimilovaných Židů jak v Evropě, tak v Americe, v časovém rozpětí od meziválečné éry až do doby po 2. světové válce. Nejvíce prostoru autor věnuje milostnému citu, zpodobenému ne jako idylická záležitost, ale jako zdroj bolesti a utrpení často hraničícím se šílenstvím, které hrdiny nutí k radikálním životním změnám a často pro ně znamená jedinou životní jistotu. Kniha vyniká autenticitou a dokonalou znalostí svérázného prostředí. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Poslední optimistická komedie z díla Williama Shakespeara v novém překladu Antonína Přidala.
obálka knihy
Rok vydání: 1986
Velká kniha nesmyslů (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Vedle krátkých hříček zde najdeme také obsáhlejší literární útvary - básně, písně, pseudopohádky, nesmyslnou botaniku aj. a 300 autorových perokreseb. Velmi zajímavý je doslov A. Přidala přibližující autorův nevšední osud i dílo. 23.2.1998 ZB
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Zjizvené nebe (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1983
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele