Bohumil Hrabal

Bohumil Hrabal - portrét autora

Bohumil Hrabal

Narozen: 1914

Zemřel: 1997

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1997
V textu je užito citátů z tvorby, výzdobu tvoří Hrabalovy koláže. Kniha vyloženě příležitostná, nicméně svou srozumitelností a stručností asi bude vyhledávaná.
obálka knihy
Rok vydání: 1991
Mnohé z těchto próz byly uveřejněny ve výborech poslední doby, s ostatními se setkáváme poprvé. 06.04.1992 Záv.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2016
První stránky Hrabalovy autobiografické trilogie Svatby v domě, Vita nuova a Proluky spatřily světlo světa koncem sedmdesátých let 20. století, tedy v době, kdy spisovatel až na výjimky nesměl ve své vlasti oficiálně publikovat (ve stejné době mimochodem vznikala další Hrabalova vrcholná díla Něžný barbar a Příliš hlučná samota). Prvního vydání se tedy všechny tři knihy dočkaly v zahraničí. Přesto se jedná o jedny z nejlepších Hrabalových próz. Celá trilogie obsahuje sumu spisovatelových životních zkušeností a vydává jasné svědectví o jeho originálním umění.
obálka knihy
Rok vydání: 1966
Výbor nejlepších povídek ze sbírek Perlička na dně a Pábitelé, včetně novely Taneční hodiny.
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1978
obálka knihy
Rok vydání: 1990
V první evokuje obraz poválečné Prahy. Skladba je umocněna Hrabalovým výrazem surrealistickým cítěním, které plně odpovídá jeho představám o tomto směru a které se později promítlo v jeho povídkách a novelách. Tyto představy jsou dále rozvedeny v eposu Poldina huť, který shrnuje autorovy zážitky z 4letého pobytu na Kladně. Kniha je doplněna cyklem sonetů Barvotisky, v nichž autor rozehrává intimní a pražské motivy.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
V prvním textu evokuje barvitý obraz poválečné Prahy - krásu tohoto města vidí očima nejrůznějších postav a figurek, jimž bylo souzeno prožít v tomto prostředí celý svůj život. Skladba je umocněna výrazným surrealistickým cítěním, které se později plně rozvinulo v Hrabalových novelách. Stejné prostředky jsou pak použity v eposu Krásná Poldi, jenž shrnuje zážitky z autorova dobrovolného čtyřletého pobytu na Kladně.
Básnění (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1992
V odd. Křehký dluh jsou pak zařazeny verše do těchto sbírek neuvedené. V druhé části jsou soustředěny autorovy první prózy: kafkovsky laděný Zápisník snů, povídková prvotina Sliční střelci a dosud neznámé články (1938-39), v nichž jsou uloženy Hrabalovy dojmy a pocity z období mnichovské krize. 21.12.1992 Šink.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Tematicky uspořádaný výběr z tvorby českého kreslíře, karikaturisty a autora svérázného humoru. Publikace vychází u příležitosti sedmdesátých narozenin Vladimíra Renčína.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Bohumil Hrabal ve fotografiích, které pořídil dokumentarista a filmový režisér Jan Kaplan. Snímky zachycují slavného spisovatele při pobytu v Londýně roku 1990; dále obsahuje publikace fotografie z pivnice U Zlatého tygra či snímky z Kerska.
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Verše mapují příběh jedné nenaplněné Hrabalovy lásky, a sice jeho vztah k úřednici Jarmile Holečkové, která se také stala titulní postavou známé autorovy prózy. Své verše psal Hrabal spíše příležitostně, oslněn náhlým nápadem nebo přemožen silným citem. Některé z nich jsou zaznamenány na korespondenčním lístku, na fotografiích a podobně, ale už i v nich najde čtenář typické znaky pro spisovatelovu pozdější tvorbu, především schopnost ponořit se do dravého proudu imaginace a nechat se jím unášet. šink
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1989
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 2014
"Domácí úkoly" Bohumila Hrabala se měly prvního vydání dočkat roku 1970, kdy byly schváleny do tisku. V tomto období se již začínají prosazovat příkazy nastupujících normalizačních úřadů a tak autor, podobně jako mnoho ostatních českých spisovatelů, je postižen zákazem publikování, v jehož důsledku třicetitisícový náklad této knihy mizí ve stoupě. Zachránilo se pouze několik exemplářů a podle jednoho z nich vznikl tento reprint. Hrabalův soubor je osobitou kombinací, do níž jsou vedle několika rozhovorů, které poskytl dobovým novinám a časopisům, soustředěny hlavně jeho glosy či krátké statě. Vyjadřuje se v nich třeba k vývoji světové i tuzemské literatury, k posunu jednání prozaických hrdinů i k samotnému povolání spisovatele. Na druhé straně však popisuje i dojmy z ciziny a obdivuje se "duchu správných kovbojek", ukazujících směr k dobru a spravedlnosti. Ve stručných portrétech dále představuje některé výtvarníky, malíře i tvůrce umělecké fotografie, jejichž díla ho zaujala. Hrabal ovšem tvrdí, že pocity okouzlení může prožít i při sledování výkonů a "tvorby" kulisáků, výpravčích či fotbalistů a z tohoto důvodu tu představitele i náplň těchto profesí rovněž přibližuje. Konečně - běžní řemeslníci, drobní úřednící i sportovci nižších kategorií se pro Hrabala stali vděčnou inspirativní složkou, takže není divu, že jsou v tomto cyklu zastoupeni.
obálka knihy
Rok vydání: 1982
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Texty z let 1989-1991 reagují na společenský a politický vývoj po listopadové revoluci.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Výběr citátů z knih a korespondence Bohumila Hrabala doplňují chronologicky seřazené autentické Hrabalovy fotografie.
Happy end (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Zařízení pro staré lidi je umístěno v zámečku, postaveném hrabětem Šporkem nedaleko městečka, kde se zastavil čas. Spolu s autorovou maminkou a řadou pamětníků starých časů se čtenář vrací nejen do milého malého města a jeho pivovaru, ale i k příběhům hrdinů z knih Postřižiny a Krasosmutnění.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Zařízení pro staré lidi je umístěno v zámečku, postaveném hrabětem Šporkem nedaleko městečka, kde se zastavil čas. Spolu s autorovou maminkou a řadou pamětníků starých časů se čtenář vrací nejen do milého malého města a jeho pivovaru, ale i k příběhům hrdinů z knih Postřižiny a Krasosmutnění. /Záv/
obálka knihy
Rok vydání: 1981
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1985
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Hovory lidí (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1984
Hrabalova Sorbonna (Ilustrátor)
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Autor v této studii zachycuje pravidelné chůzky s Bohumilem Hrabalem, jež se odehrávaly nejčastěji v různých pražských hospodách. Hrabal zde často vedl se svými známými, spisovateli, ale i s obyčejnými hodpodskými povaleči dlouhé debaty o kultuře, umění, literatuře, ale i filozofii. Tyto schůzky sám Hrabal nazýval "hospodská Sorbonna". Pytlík ve své vzpomínce na Hrabala zachycuje nejen jedinečnou hospodskou atmosféru, ale je čtenáři také důležitým průvodcem dílem jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. stroletí. Text je doplněn řadou Hrabalových citátů.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Sedm povídek představuje další fázi jeho umělecké tvorby: mají všechny klady jeho dřívějších próz, uměleckou i filozofickou erudici, vypravěčskou vervu i originální literární formu, ale navíc i silnou společenskou angažovanost. Nenásilné vyjádření celkové atmosféry období kultu osobnosti i její dopad na životy prostých lidí ocení všestranně vyspělý čtenář.
obálka knihy
Rok vydání: 1965
Jarmilka (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Kafkárna (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Autor v textech s množstvím citací a vysvětlujících poznámek formuluje Hrabalova východiska od surrealismu až po závěrečný "absolutní realismus". Většina statí vyšla v odborném či samizdatovém tisku. Publikace osloví odbornou veřejnost a studenty. Ph.
obálka knihy
Rok vydání: 1979
Kdo jsem (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1989
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Svazek obsahuje titulní román-interview, výběr rozhovorů a několik přepisů zvukových záznamů z besed a rozhovorů.
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Kluby poezie (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1981
Kluby poezie (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Tvoří vyprávění o životě a smrti, o radosti a smutku tvůrčí práce, o situaci člověka v krutém a krásném světě. Je konfrontací minulých časů a současnosti.
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1993
Kopretina (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1965
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1998
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Krásná ostříhaná maminka a bohémský strýc Pepin společně provokují svými ztřeštěnými nápady spořádaného tatínka za učenlivé asistence školou povinného syna, jehož svět se postupně rozšiřuje za hranice pivovaru do prostoru malého městečka s řadou rázovitých postav a postaviček.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Poetické a surrealistické texty Kouzelná flétna a Potopená katedrála stojí na počátku knihy a po nich následuje série dopisů Dubence, inspirovaná Hrabalovou cestou do USA i proměnami střední Evropy. 02.04.1990 Záv.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Vyprávění o dětství a dospívání v Nymburku první poloviny 20. století vystihuje neopakovatelnou maloměstskou atmosféru a odkrývá s nostalgickým nadhledem zaniklý svět autorova mládí. S vypravěčskou rutinou a chutí doplňuje osudy a charaktery nejen svých příbuzných, ale i řady dalších postav a postaviček. Text, který velmi volně navazuje na Postřižiny, obsahuje i motivy známé z Krasosmutnění a Harlekýnových miliónů, nicméně působivější a sevřenější.
obálka knihy
Rok vydání: 1986
obálka knihy
Rok vydání: 1982
obálka knihy
Rok vydání: 2014
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1968
obálka knihy
Rok vydání: 2000
V povídkách se střídá nekonvenční drsný humor s básnickou fantazií, která některým příběhům dodává působivě nesentimentální kouzlo. Tři z "morytátů" vznikly montáží z úryvků z dopisů, kritik, výstřižků ap. a tvoří jakési křivé zrcadlo čtenářského ohlasu Hrabalova díla. Z celkového kontextu knihy vyniká nejobsáhlejší z próz "Legenda o Kainovi", která je podle autorovy poznámky původní verzí "Ostře sledovaných vlaků".
Mozartiana (Doprovodný materiál)
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Můj svět (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1988
Naivní fuga (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Kniha obsahuje 4 upravené dopisy čtenářů: Naivní fugu, Životopis trochu jinak, Korespondence strýce Pepina a zajímavosti z osady Kersko. Svazek je doplněn sbírkou anekdot, Portrét českého umělce a Klub poezie, kde pracuje s vlastními texty jako s cizími.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1981
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Kniha je zároveň svědectvím o tvořivé vrstvě poválečné umělecké generace "něžných barbarů", vitálních, excentrických a svobodomyslných. Kromě titulní prózy jsou zde zařazeny dva další Hrabalovy texty k vernisáži Boudníkova díla a k jeho nedožitým padesátinám a na závěr je uvedeno programové prohlášení Hrabalových uměleckých přátel z padesátých let.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Od 20. až do 50. let tohoto století prožívá svůj příběh jednoduchý, od mládí podnikavý a snaživý muž, který své úspěchy i neúspěchy připisuje shodám okolností, ale využívá jich k překonávání svých handicapů. Opovržení ze strany druhých ho nepřivádí k zatrpklosti a pomstychtivosti. Touží po uznání a po rodině, obojí má však v životě jen krátce - není uznán ani jako árijec, ani jako otec, odbojář či milionář, vždy zůstává pro své okolí podivínem. Samota mu nakonec umožní zbavit se touhy po majetku a dojít ke svérázné, prosté životní filozofii. Původní text z r. 1971.
obálka knihy
Rok vydání: 2014
obálka knihy
Rok vydání: 2007
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Touto malou stanicí projíždějí za války nacistické vojenské transporty a tato skutečnost bezděčně prověřuje charaktery hrstky lidí, kteří na tomto zastrčeném místě pracují. Autor nesmírně plasticky vykreslil několik svérázných postav zaměstnanců nádraží od přednosty stanice přes naivní telegrafistku až k mladému, milostnými problémy se trápícímu elévovi, jehož ústy je celý tragikomický příběh vyprávěn.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1964
Druhá Hrabalova povídková sbírka pokračuje v laskavém a humorném líčení prostých a svérázných lidiček s jejich životními trampotami i radostmi.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Autor se ve své prvotině zaměřil na portréty prostých nenápadných lidí ze svého okolí a snaží se osobitým stylem odhalovat jejich záliby, skrytá tajemství a potlačované city.
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Soubor originálních povídek z prostředí pražské periferie v první polovině 20. století a počátkem 60. let je zaměřěný na portréty prostých nenápadných lidí z autorova okolí a originálním nekonvenčním stylem odhaluje jejich záliby, skrytá tajemství a potlačované city. Slavná tragikomická novela je situována do malé české železniční stanice na konci druhé světové války. Tudy projíždějí za války nacistické vojenské transporty a tato skutečnost bezděčně prověřuje charaktery hrstky lidí, kteří na zastrčeném místě pracují. Autor nesmírně plasticky vykreslil několik svérázných postav zaměstnanců nádraží od přednosty stanice přes naivní telegrafistku až k mladému, milostnými problémy se trápícímu elévovi, jehož ústy je celý tragikomický příběh vyprávěn. Zfilmováno.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Kniha rozhovorů přibližuje názory významného českého spisovatele na literaturu a umění.
obálka knihy
Rok vydání: 1970
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Čtrnáctý svazek Sebraných spisů obsahuje texty z let 1992-1995.
obálka knihy
Postřižiny (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Očima hrdinky vyprávění ožívají figurky malého města a jednotlivé epizody, v nichž jde především o nekonvenční husarské kousky této nezkrotné mladé ženy, podávají obraz zkostnatělé měšťanské společnosti, která s laskavou shovívavostí posuzuje výstřelky krásné správcovy manželky. Autor podává záměrně idylický obraz založený na vlastních vzpomínkách, umocněný jiskřivou fantazií a jazykovou originalitou.
obálka knihy
Rok vydání: 1982
Dramatizace próz Bohumila Hrabala - Postřižiny, Krasosmutnění a Něžný barbar.
Poupata (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1975
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2005
V knize rozvíjí autor v pohledu do lidského mikrosvěta, kde každá všední událost je malým zázrakem, plně svou mimořádnou vypravěčskou invenci. Svět údajně obyčejného malého člověka se střetává s odlišným světem společenských proměn, politiky a dějinných událostí, a z tohoto nevyrovnaného souboje pak vychází Hrabalův hrdina většinou poražený, ale zachovávající si důstojnost.
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Známý román o životních ztroskotancích uprostřed totalitního Československa nabízí poetickou konfrontaci mezi drcením projevů lidského ducha v obludném prostředí sběrny starého papíru a krásou myšlenek, které Hanťa v lisovaných textech nachází. V tomto kontrastu je zdroj autorovy originální poetiky, jež je v této próze zároveň velmi konkrétně svázána s jeho vlastní životní zkušeností.
Příliš hlučná samota (Bibliografický předchůdce)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
obálka knihy
Rok vydání: 1989
Proluky (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Děj začíná rokem 1963 v čase vydání Hrabalovy první knihy a vypravěčem je opět jeho manželka, která se vrací k jejich společnému životu v Libni. Jejími ústy se autor osobitým způsobem dotýká minulých radostí i strastí, ve vzpomínkách se vrací do Nymburka a k členům své rodiny. Velká část je věnována přátelům a dalším literárním druhům.
Proluky (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Vesměs jde o texty psané v Kersku a Kerskem inspirované. Část povídek vyšla na jaře 1978 v nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Slavnosti sněženek, stejný titul měl i pozdější film Jiřího Menzela (1983), kde Hrabal spolupracoval na scénáři. Kniha pak několikrát vyšla a dále vychází v redakční úpravě 1. vydání. Nakladatelská anotace.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Soubor Rukověť pábitelského učně obsahuje povídkovou tvorbu Bohumila Hrabala ze 70. let 20. století. Vesměs jde o texty psané v Kersku a Kerskem inspirované. Část povídek vyšla na jaře 1978 v nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Slavnosti sněženek. Kniha pak několikrát vyšla a dále vychází v redakční úpravě 1. vydání. V tomto souboru editoři obnovili původní autorův záměr, v 70. letech cenzurovaný. Vrátili tehdy vynechané povídky a přidali prózu Družička.
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Kniha obsahuje šest kratších próz, jejichž inspiračním zdrojem je strýc Pepin. Vystupuje v roli vypravěče, jako hlavní postava příběhů nebo jako spoluautor.
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Setkání (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 2014
knihy vyniká nejobsáhlejší z próz "Legenda o Kainovi", která je podle autorovy poznámky původní verzí "Ostře sledovaných vlaků".
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1978
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Náměty pro knížku nasbíral autor v místě, které velice miloval, rekreační oblasti v Kersku, kde v chatové kolonii získal až do konce života řadu svérázných přátel. Hrdinové Hrabalových dojemných i plnokrevných podobenek jsou obyčejní prostí lidé z této středočeské krajiny, jejichž charaktery a zdánlivě všední lidské osudy autor citlivě a originálně zviditelnil. Podklad pro filmovou adaptaci.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Náměty pro knížku nasbíral autor v místě, které velice miloval, rekreační oblasti v Kersku, kde v chatové kolonii získal až do konce života řadu svérázných přátel. Hrdinové Hrabalových dojemných i plnokrevných podobenek jsou obyčejní prostí lidé z této středočeské krajiny, jejichž charaktery a zdánlivě všední lidské osudy autor citlivě a originálně zviditelnil. Podklad pro filmovou adaptaci.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
V těchto zprostředkovaných memoárech se autor vrací k svému seznámení s pokladní v hotelu Paříž, k jejich svatbě a začátcích společného života na periferii v Libni, ve studeném pavlačovém domě v ulici Na hrázi. Svatby v domě mají tvar novely, komponované jako mírně ironická parodie na ženskou četbu a podané jako osobní výpověď Hrabalovy ženy.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
V těchto zprostředkovaných memoárech se autor vrací k svému seznámení s pokladní v hotelu Paříž, k jejich svatbě a začátkům společného života na periferii v Libni, ve studeném pavlačovém domě v ulici Na hrázi. Svatby v domě mají tvar novely, komponované jako mírně ironická parodie na ženskou četbu a podané jako osobní výpověď Hrabalovy ženy.
obálka knihy
Rok vydání: 1984
obálka knihy
Rok vydání: 1965
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Text se vymyká ustáleným představám o románu, novele či povídce, souvislý děj nahrazuje nepřetržitý proud neobyčejně přitažlivých obrazů, slovních obratů a básnického kouzla plnokrevné, šťavnaté hovorové řeči. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Texty z let 1989-1991 reagují na společenský a politický vývoj po listopadové revoluci.
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Výsledkem je velmi silné textové pásmo, tvořící osobitou představu Prahy, v němž autor zaznamenává atmosféru tohoto jedinečného města pomocí nerytmického střídání několika motivů. Půvabnou knížku pak lze podle autorových slov považovat za satirické zrcadlo pražské ironie a černého humoru a neobvyklý dokument o tom, nakolik se podařilo za celé generace obnovit půvab jedinečného velkoměsta. Doprovázeno fotografiemi Miroslava Peterky.
Tři novely (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1989
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Místo ke své přítelkyni Dubence rozmlouvá autor se svým černým kocourem.
Velké ceny (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Z časového hlediska se odehrává tato Hrabalová próza na konci padesátých let. V jeho vyprávění zde ponejvíce vystupují autorovi přátelé, z nichž nejvýznamnější roli hraje výtvarník Vladimír Boudník. Hrabal v této části trilogie vstupuje do manželského svazku s Eliškou, nicméně vzdát se svých uměleckých přátel je pro něho zcela nemožné. Je mu jasné, že právě díky těmto nekonvenčním kontaktům získává nejen inspiraci, ale i mnohem větší jistotu pro svou vlastní tvorbu. Eliška je s touto skutečností smířena, zvláště když Hrabal získává stipendium a připravuje k vydání svou první sbírku povídek. Ta je sice posléze nadšeně přijata nakladatelskými redaktory, jimiž je považována za významný tvůrčí čin, nicméně z nejvyšších míst je její vydání zakázáno. A to i přesto, že se Hrabal podřídil doporučení, aby "vypustil" vulgarismy a erotické scény. Ani tento ústup z jeho uměleckých zásad mu však nepomohl - sazba jeho knížky byla rozmetána a Hrabalův sen o tom, že se stane uznávaným spisovatelem, se o několik let vzdálil...
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Poprvé knižně publikované drobné texty, úvahy, poznámky a dopisy, vzniklé v průběhu celého autorova života.
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1986
obálka knihy
Rok vydání: 1986
Výbor přináší podstatnou část Erbenovy básnické tvorby.
obálka knihy
Rok vydání: 1991
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele