Hans Günther Adler

Hans Günther Adler - portrét autora

Hans Günther Adler

Narozen: 1910

Zemřel: 1988

Tvorba
Diskuze
Cesta (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Román vypráví o zkušenosti z koncentračního tábora, jak ji prožila rodina pražského lékaře Leopolda Lustiga. Adler přetavil vlastní konkrétní zážitky v román plný metafor, úvah a postřehů a temné, jakoby zamlžené atmosféry, pro niž je kniha přirovnávána k pozdějším dílům magického realismu. Jeho postavy se jako v horečnatém zlém snu marně snaží zorientovat, pochopit překotný sled událostí, přizpůsobit se stále novým zákazům a nebezpečím, kdy lidský život téměř hmatatelně ztrácí každým okamžikem na ceně. V podobně neskutečné atmosféře žije i město, po jehož ulicích jsou do těžké práce hnány zástupy "duchů". Nepochopitelný kolotoč jako by se nezastavil ani po válce, kdy se doktorův syn Pavel vrací zpět jako jediný přeživší člen rodiny (právě tak jako autor). Absurdní anabáze po úřadech a velitelstvích, mezi lhostejností a bezmocnou dobrou vůlí, jako by "bývalému člověku" stále nedávala naději na návrat k lidství. Román je jednou z prvních literárních výpovědí o holokaustu a koncentračních táborech, vznikl v době, kdy tato skutečnost nebyla ještě obecně známa, svědčí o ní způsobem značně odlišným od reportážní strohosti většiny pozdějších děl, ale překvapivě o to autentičtěji.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Adlerův text, zabývající se specifiky pražské německé literatury, chápe tvorbu Pražské školy jakožto kulturní fenomén, který nemá ve 20. století obdoby. Následně se jím zabýval J. Serke v Böhmische Dörfer (1987), který rovněž mezi mnoha dalšími autory této literatury ve svém díle, neopomněl vyzvednout Adlerovu snahu zprostředkovat toto písemnictví kulturní veřejnosti. Oba autoři přispěli k dalšímu rozmachu, jakési renesanci bádání o této zmizelé literatuře. Do Pražské školy ve 20. století patří v užším nebo šiším smyslu 130 až 140 autorů, jejich působení je ohraničeno rokem 1945. Vzhledem ke společenským poměrům v Čechách se bádání a vydávání této literatury mohlo znovu uskutečnit až v 90. letech. Tedy není divu, že muselo uplynout od anglického vydání téměř čtvrt století, než byla vydána i česká verze Adlerova eseje.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
V obsáhlém, z velké části autobiografickém románu se autor ze svého londýnského exilu ohlíží za minulostí a snaží se ze subjektivního hlediska postihnout válečné období a jeho důsledky v konkrétním případu člověka, který se vyrovnává s dopadem nacismu a války na svůj osud. Samotný děj se soustřeďuje na okolnosti, které provázejí hrdinu, vědce, prošlého hrůzou koncentráků, při psaní jeho vědecké práce o sociologii utlačovaného člověka. To je výchozí bod pro Adlerovy úvahy o psychické i existenční situaci jedince, který na rozdíl od tisíců jiných přežil holocaust. Obraz traumatu člověka, obtížně a bolestně se snažícího po válce zakotvit v londýnském exilu mezi lidmi, kteří nemohou pochopit jeho zničující zkušenost, vychází z autorových vlastních problémů při práci na jeho zásadním vědeckém díle Terezín 1941-1945. Široce koncipovaný, formálně náročný román je spojnicí mezi jeho vědeckou a beletristickou prací a spojuje v sobě v umělecké formě výpověď spisovatele, filozofa a historika. Kniha je součástí volné trilogie a předcházely jí romány Panoráma a Cesta, v nichž se autor zamýšlí nad svými osobními zážitky v kontextu 20. století.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Adlerův příběh dvacátého století, odzrcadlený zde v příběhu jistého pana Kramera, je svým způsobem typický příběh německy mluvícího pražského Žida v té šťastnější variantě. Autor přežil válku a po emigraci se stal uznávaným spisovatelem. Tento román je považován za jeho nejčtivější dílo, což platí zejména pro první kapitoly, kde téměř humoristickým stylem přesvědčivě evokuje atmosféru mladých let, postupem děje a s popisem nelehkých životních prožitků však znatelně zvážní i vypravěčský styl. Kniha je typickou ukázkou tzv.Bildungsromanu, tedy románu v obrazech. 20030310 Nejedlyv
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele