Jack Kerouac

Jack Kerouac - portrét autora

Jack Kerouac

Narozen: 1922

Zemřel: 1969

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Autoři popisují střídavě, z pohledu autobiografických postav, bezstarostný až amorální život skupinky bohémů v Greenwich Village na konci 2. světové války. Existencialistický obraz lidí, kteří se bez cíle a souvislostí protloukají životem, jejich posedlostí a zároveň nedůsledností a nemalého intelektuálního potenciálu, který zatím přichází nazmar, je pozadím pro tragickou událost. Pohledný mladík Phillip, který tak trochu připomíná Wildova Doriana Graye, nesnese oddané zbožňování postaršího homosexuálního intelektuála a jednoho dne jej v afektu zavraždí. Předlohou pro novelu byla skutečná událost, k níž došlo ve skupině přátel, do které oba tehdy neznámí autoři patřili. Případ byl literárně zpracován ještě několikrát, ke značné nelibosti jeho hlavního aktéra, z nějž se po odpykání trestu stal uznávaný newyorský novinář.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
"Železniční země" je jedním z prvních Kerouacových textů, které byly vůbec do češtiny převedeny, autor v nich líčí, jak prožíval své zaměstnání brzdaře; v "Newyorských scénách" zaznamenává radost z přátelského putování odvázaným velkoměstem; naproti tomu povídka "Sám na vrcholu hory" načrtává téma, které rozvinul v románu Andělé zoufalství - osamělý pobyt na postu požární hlídky v divokých horách na hranicích USA a Kanady. Nakladatelská anotace. Kráceno.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Úvodní část knihy popisuje autor svůj osamělý život uprostřed přírody v době, kdy působil jako člen požární hlídky v národním parku Skagit Valley na severozápadě státu Vashington. Meditativní rozpoložení vyvolané samotou a velebnou krásou hor se ale brzy ztrácí po návratu do velkých měst USA, Mexika Asie i Evropy, jejich periferií, jazzových barů a podřadných hospod, a po čase se dostavuje deziluze a pocit zklamání z lidské společnosti. Originální cestopis prozrazuje zkušeného autora, je výrazově bohatý a stylisticky vytříbený a jako celek je zajímavým a spontánním obrazem nekonvenční osobnosti i svědectvím o specifické atmosféře 50. a 60. let 20. století.
Big Sur (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
V jedné z Kerouacových kultovních próz je s básnickou originalitou a jasnozřivostí sugestivně vylíčena nevyrovnaná duše alkoholika a umělce, který bez podpory drogy ztrácí veškerou invenci a utápí se v depresích a světobolu, který nevyléčí ani divoká a nahodilá sexuální dobrodružství.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Dva přátelé, vyznavači zen-buddhismu, volně putují po amerických dálnicích od kypícího prostředí bohémského velkoměsta až po monumentální majestát odlehlých hor, kde hledají osamění a klid k meditacím. Kniha vyniká krásnými sugestivními obrazy americké přírody, originálními meditativními pasážemi i autentickými popisy excentrických zábav americké beatové generace padesátých let 20. století.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Rozhovor se slavným spisovatelem, poskytnutý krátce před smrtí, odkrývá některé zajímavé okolnosti jeho bouřlivého života a především tvůrčí principy.
Kniha snů (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Sny jsou vždy poněkud psychedelické, zvláště když je vytvořil mozek muže tak rozjitřeného, jakým byl Kerouac. Nehledejme zde proto děj ani logiku, neboť se setkáváme s bouřlivými zákoutími nekontrolovaného podvědomí, ve kterých občas probleskne zárodek příštích románových postav. Kniha je zvláštností v literárním odkazu známého beatnika, jehož ctitelé v ní při listování najdou leccos obrazotvorného; čtenář ze světa realit naopak může považovat tyto zápisky za "kecy, kecy, kecy..." (řečeno s autorem), ovšem kecy slovně neotřelé. Zajímavé dílko nepřečteme bez dojmů, třebaže s výhradami.
Mag (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Křehký milostný příběh z konce třicátých let patří k autorovým raným dílům.
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Mag, próza vydaná až po autorově smrti, se odehrává ve 40. letech na silnicích ve světě šoférů, stopařů a tuláků, v laciných hotelech a chudinských čtvrtích. Dlouhá cesta dvou bratrů do Kalifornie je vnímána i interpretována očima desetiletého černošského chlapce, objevujícího poprvé v životě vymoženosti moderní civilizace. Próza, která zapadá do autorova tuláckého cyklu, je ojedinělá bezprostředností vyprávění, jemnou melancholií, komikou a poetickými detaily, které nabízí pohled naivního dítěte. Satori v Paříži je text z roku 1966, v němž autor popisuje cestu do Bretaně, kam se vydal pátrat po původu svého jména a svých francouzských předcích. Je to lehce ironická výpověď o pocitech Američana, který se neumí vyrovnat s evropskou tradicí a tápe mezi běžnými zvyklostmi kontinentálních usedlíků a obyčejných Francouzů. Příznačným rysem obou textů je vnímavost k okolnímu světu a především snaha nalézt ve věcech tohoto světa krásu a hlubší smysl.
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Autor líčí prostřednictvím typické americké patriarchální rodiny život v malém americkém městečku Galloway. Na osudech pěti synů a tří dcer zachycuje pohodová dvacátá léta jejich dětství, období krize, kdy se rodina musí vystěhovat ze svého domu, období druhé světové války, kdy tři synové postupně narukují a rodiče se přestěhují do New Yorku a změnu života po válce, kdy se část rodiny opět vrací. Stěžejní postavou románu je prostřední syn Peter, který se během knihy změní z typického amerického sportovce a naděje celé rodiny v rozkolísaného člověka, který nevydrží na jednom místě. 15.4. 2002 suderove
obálka knihy
Rok vydání: 2012
V newyorském baru za 2. světové války se potkávají dva odlišní mladí muži: Wesley Martin, zamlklý námořník a ležérní sukničkář, a třicetiletý profesor literatury Bill Everhart, užvaněný intelektuál s nejasným pocitem životní nenaplněnosti. Pod dojmem Wesleyho nenucené osobnosti dochází Bill k náhlému rozhodnutí změnit na chvíli svůj život a nechat se s novým přítelem najmout na obchodní plavbu. Až do vyplutí se pohybuje jako ve snu, poznává životní tajemství Wesleyho i dalších nových známých, vede své plamenné debaty najednou s úplně jinými diskutéry, seznamuje se s novým světem osamělosti, neurvalosti i drsného přátelství a sebeironicky jej porovnává s vlastními dosavadními zkušenostmi z knih. Mnohokrát zapochybuje o správnosti svého rozhodnutí, konečné vyplutí lodi však prožívá s rozechvělým uspokojením. Koncepci dvou hrdinů, z nichž jeden je spontánním "básníkem činu" jakoby stále na útěku a druhý jeho okouzleným souputníkem a sečtělým glosátorem, autor poté zopakoval ještě několikrát, především v kultovním díle Na cestě. Na rozdíl od pozdějšího literárního experimentování se tu však držel tradiční sevřené formy a přes své mládí vytvořil vyzrálou a precizně vystavěnou psychologickou novelu s velmi přesvědčivou atmosférou. Tato dlouho neznámá Kerouacova prvotina vyšla poprvé až roku 2011.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Po předmluvě dále následuje kratší poznámka k českému překladu doprovodných studií a dále soupis doporučené literatury a poznámky k textu. Druhou částí knihy je text Kerouacova románu (čes. překlad Jiří Popel).
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Cestování splňuje vypravěčovu touhu po intenzívních prožitcích a jeho cesty pokrývají značnou část území Spojených států, zejména obě pobřeží, kde autor pracoval na lodích i v přístavech. Autentičnost povídek je svědectvím o autorově nechuti k zakotvenosti, snaze přijímat každý podnět z okolního světa a otevřenost všemu dobrodružství, které může život nabídnout.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Podzemníci (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1997
V novele, která vznikla v r. 1953, ožívá neopakovatelná atmosféra prostředí, v němž se pohybovali mladí lidé, hlásající se k beatnické generaci. Křehký a smutný příběh je inspirován autorovou vlastní zkušeností a je autentickým obrazem myšlenkových a uměleckých východisek části mladé generace, která ovlivnila americkou literaturu i v následujícím období.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Tristessa (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Láska k mladé, krásné, na alkoholu a drogách závislé Tristesse vtáhla Kerouaca do světa nejbídnější mexické chudiny. Osudy Tristessy a lidí kolem ní, odehrávající se v drsném prostředí velkoměstského slumu, jsou líčeny s typickou autorovou zálibou v deziluzorním pohledu na život. Knihu psal Kerouac navíc v době, kdy inklinoval k buddhismu, a v jeho vyprávění je jasně cítit snahu dívat se na mezilidské vztahy novýma očima. Ani tak však nemohl nevidět, že Tristessina povaha, kulturní a citové zázemí jsou natolik odlišné, že žádný smysuplný vztah mezi oběma lidmi není možný. 20000113 Nejedlyv
Vize Codyho (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Neal Cassady, sirotek, tulák, básník, zloděj aut a především zřejmě fascinující spontánní osobnost, se stal inspirací pro řadu veličin beat generation a předobrazem mnoha postav jejich děl. Jeho nejslavnějším portrétem je postava Deana Moriartyho v Kerouakově románu Na cestě - jedné z mála knih, které si skutečně vysloužily přízvisko "kultovní". Kniha Vize Codyho shrnuje texty, které vznikaly souběžně s tímto dílem a ve kterých se Kerouac pokoušel o co nejautentičtější portrét svého souputníka. Zároveň v nich hledal a vytvářel svůj osobitý styl spontánního psaní - v dynamických, překotných popisech zachycuje atmosféru míst, v nichž se Neal (v knize Cody Pomeray) pohyboval, jinde popustil uzdu volným asociacím proudu vědomí, často citovanou částí knihy jsou pak doslovné přepisy magnetofonových pásků, zachycujících rozhovory, které autor s Nealem v marihuanovém oparu vedl. Texty vynikají nenapodobitelnou atmosférou, skládají portrét nejednoduché výbušné osobnosti a poskytují zajímavý pohled do autorské kuchyně nejúspěšnějšího prozaika mezi beatniky. Kniha obsahuje i předmluvu Allena Ginsberga k prvnímu vydání, k němuž došlo až 4 roky po autorově smrti.
Vize Gerarda (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Jacku Kerouakovi byly necelé čtyři roky, když jeho starší bratr Gerard zemřel. Příběh jeho krátkého života napsal autor o třicet let později a zúročil v něm zasuté vzpomínky a dojmy tříletého dítěte, vnímané očima muže. Malý Gerard, adorovaný do podoby produchovnělého, nadpozemsky laskavého a stále nemocného chlapce, je spojen s obrazem celé rodiny, z níž vystupuje zejména plnokrevná postava otce. Marně budeme tentokrát v autorovi hledat beatnika, zato překvapivě objevíme jeho druhou tvář: citovou, něžnou, milující Boha, rodiče i zvířátka. Tato knížka, plná nefalšovaného smutku a jemného sentimentu, je žalostným nářkem nad ztrátou bratříčka a zároveň nad vlastním, navždy ztraceným dětstvím. Dolezalj
obálka knihy
Rok vydání: 2004
V dubnovém povětří se několik vysokoškoláků a jeden potulný intelektuál schází v posluchárnách, barech a podnájmech: filozofují, opíjejí se, střídají vážné i lehkovážné lásky a hledají cosi, čím by změnili život, jenž je "hnusnej, chybí v něm krása". Příběh je silně autobiografický, zajímavostí je jistá dvojjedinost hlavního hrdiny. Novela upoutá motivem hledání, způsobem, jak se tito "duchovní dobrodruzi" potýkají se stíny i světly svých slabostí i předností. Dílo třiadvacetiletého autora je předvojem psychedelických 60. let 20. století, ale chybí mu zatím to typické fluidum, které z Kerouaca učinilo později vůdčí postavu všech beatniků.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele