Jaroslav Durych

Jaroslav Durych - portrét autora

Jaroslav Durych

Narozen: 1886

Zemřel: 1962

Tvorba
Diskuze
Básnický jazyk Jaroslava Durycha (Bibliografický předchůdce)
obálka knihy
Rok vydání: 2009
obálka knihy
Rok vydání: 1929
obálka knihy
Rok vydání: 1930
obálka knihy
Rok vydání: 1930
Boží duha (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1969
Boží duha (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Starý muž přichází po válce do osídlovaného pohraničí a ve zničeném kraji potkává mladou Němku vracející se na místa, kde zemřela její matka, s pocitem viny za to, že ona sama zemřít nedokázala. Oba svým způsobem poznamenaní lidé se sblíží při pohřbu neznámé ženy, jíž poskytnou poslední službu a po činu, který pro oba znamenal symbolické vykoupení, se rozhodnou začít společný život. Jako ve všech svých dílech i zde hledá autor rovnováhu mezi náboženským absolutnem a empirickým poznáním světa.
obálka knihy
Rok vydání: 1989
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Náboženské úvahy českého katolického spisovatele.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
Cestou domů (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2000
5 drobných povídek vypovídá o pocitech propuštěného vězně, mnicha, jenž řeší svůj vztah k matce,o záblescích citu jinak lhostejné a bezohledné pirátovy milenky, o lidech stojících na okraji společnosti a řešící vztah k ostatním lidem. Povídky se dotýkající problémů viny a trestu a Boží spravedlnosti, se odehrávají v atmosféře nedořečené tajemnosti. Mir.
Děti (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Baladickou formou líčí autor kratičký příběh sedmiletého chlapce, jehož rodiče i souvěrci byli popraveni a on jediný z celého společenství unikl mučednické smrti. Jeho nezlomná víra i pojetí cti ho donutí žádat japonské úředníky o smrt. Tato próza předznamenala pozdější tetralogii Služebníci neužiteční. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Základním rysem Durychovy tvorby, který se promítá i do jeho veršů, je autorův křesťanský i náboženský názor na svět, v němž prohlašuje, že realita je součástí vyššího řádu a jen velice obtížně může být ovlivněna lidskou vůlí. Toto dogma Durych navíc obohacuje o nejrůznější motivy a náměty, které jsou zkomponovány ve tvaru klasického rýmovaného verše. Ve skladbě "Cikánčina smrt" využívá autor například melodiku lidových písní a vychází i z erbenovského pojetí balady. Sbírka "Panenky" pak vyzdvihuje na několika ženských postavách především jejich prostotu a chudobu, jež jsou zárukou dalších předností, třeba něhy a krásy. V "Žebráckých písních" sice Durych naznačuje obraz sociální vzpoury, avšak v následujících cyklech ("Beskydy" a "Té nejkrásnější") se již pokorně vrací k symbolu panenské krajiny i ke zdůraznění významu mariánského kultu.
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1993
Eva (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2013
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 1930
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Tématicky velice různorodé texty (např. K. Havlíček Borovský, O. Březina, P. Mérimée, ideové pilíře prvorepublikového Československa, německá otázka, španělská občanská válka) přibližují originalitu i kontroverznost klasika české literatury. Publicistické příspěvky mapují vývoj literárněkritických, politických i osobních postojů. Pc. X2f1
Kdybych... (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1929
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Kromě fejetonů výbor obsahuje i texty z pozůstalosti, drobné prózy ne zcela hotové, které však napomáhají pochopení autorova vývoje a zrání. Záv.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Kniha je sestavena ze starších cyklů Hadí květy, Kouzelná lampa a Kdybych... Jsou to ve své podstatě prozaické básně, drobné lyrické příhody, které představují dojmové bohatství těch nejprostších životních skutečností. Kniha se vyznačuje podivuhodným množstvím básnických obrazů a dojmů.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Rodová kronika, poslední dílo českého katolického spisovatele a básníka, dokončená krátce před smrtí v roce 1962.
Listy drahým (Korespondent)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Výbor ze soukromé, převážně rodinné, korespondence pokrývá období od r. 1908 do první poloviny 50. let. Dopisy jsou utříděny podle adresátů ( manželce, dcerám, synovi, tchýni a přátelům).
Masopust (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1925
Můj domove (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1988
Na horách (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1928
obálka knihy
Rok vydání: 1945
Obrazy (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1932
obálka knihy
Rok vydání: 1993
Panenky (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1927
Bibliofilské vydání číslovaného výtisku lyrických veršů s kresbami Josefa Šímy. Knihu typograficky upravil Karal Dyrynk.
obálka knihy
Rok vydání: 1931
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1934
obálka knihy
Rok vydání: 1932
obálka knihy
Rok vydání: 2002
První část publikace přetiskuje knihu "Ejhle člověk!", netradiční interpretace děl Šrámka, Karla Čapka, Haška, Sovy, Langera a Vodáka. Následují dobové ohlasy a Durychovy reakce. Výběr z politické publicistiky je pro dnešního čtenáře mnohdy překvapující a místy i dramatický. X2f1
obálka knihy
Rok vydání: 1995
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Ve třech epizodických příbězích ze 17. století dokresluje autor osud celé valdštejnské rebelie, třebaže se děj odehrává již po Valdštejnově smrti. Všechny prózy zpracovávají v různých variantách téma konfliktu věrnosti a zrady, zbabělosti a hrdinství, velikosti skutečné i předstírané a jsou zhuštěnou charakteristikou pochmurné doby třicetileté války, plné nejistoty a zrady.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Ve třech epizodických příbězích ze 17. století dokresluje autor osud celé valdštejnské rebelie, třebaže se děj odehrává již po Valdštejnově smrti. Všechny prózy zpracovávají v různých variantách téma konfliktu věrnosti a zrady, zbabělosti a hrdinství, velikosti skutečné i předstírané a jsou zhuštěnou charakteristikou pochmurné doby třicetileté války, plné nejistoty a zrady.
obálka knihy
Rok vydání: 1989
obálka knihy
Rok vydání: 1992
Sedmikráska (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Sedmikráska (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Do středu děje postavil Carla Spinolu, který v mládí opouští Čechy a žije u svého strýce v Itálii. Přes protesty příbuzných vstupuje do řádu Tovaryšstva Ježíšova a chystá se na misionářskou činnost na Dálném východě. Je rozhodnut šířit víru v Japonsku i z
obálka knihy
Rok vydání: 1926
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Exaltované texty vzývají světce a v mnoha parafrázích stále znovu líčí boj s drakem. Durychovi jsou tři drakovy hlavy žádostí, zoufalstvím a pokušením a světec je svým bojem všechny přemůže. Všechny prózy jsou psány krásným, starobylým jazykem, který přip
obálka knihy
Rok vydání: 1991
Tam (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1955
Tam (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1968
Deset básnických meditací v próze náboženskofilosofického charakteru (Nemiloval bych tě, Sedí hospodář, Žena, Noční cesta, Rána přes tvář, Oči, Hřeb, Šeptáno knězi, Cesta slávy, Básník a svět), které na pozadí biblických obrazů, situací a dějů a archaizujícím jazykem vyznávají lásku k rodné zemi, vedou k víře v Boha, zamýšlejí se nad životem i smrtí člověka, nad jeho utrpením, vzývají obrozující moc lidského utrpení a nakonec vyvrcholují apoteózou básníkova poslání ve světě (Básník a svět).
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1986
obálka knihy
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1987
Zelený ráj (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1961
obálka knihy
Rok vydání: 1991
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele