Jean Plaidy

Jean Plaidy - portrét autora

Jean Plaidy

Narozen: 1906

Zemřel: 1993

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 1997
Román sleduje období, kdy tento velký anglický král dospívá z chlapce v muže a kdy se teprve tvoří jeho základní charakterové rysy. Příběh jeho prvního, nepříliš šťastného manželství,je podán jako typicky ženská četba. Čná
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Doba je neklidná a povstání všeho druhu visí ve vzduchu. Chudoba mezi poddanými se stále stupňuje a rozmařilost královského dvora je naopak čím dál větší. Parlament se snaží králi klást překážky, jak jen to jde, mezi lidmi sílí nepokoje. Ale Ludvík XV. je k okolnímu dění velice laxní, k čemuž také přispěla smrt markýzy de Pompadour. Ta mu nejen radila v ošemetných politických situacích, ale její diplomatické schopnosti zajistily Ludvíkovi oblíbenost poddaných. On pak hledal útěchu u jiných žen, také rozhazoval peníze a jeho moudrá vladařská rozhodnutí vzala dost za své. Ale naštěstí se v jeho blízkosti objevila jiná žena - madame Du Barry, která v něm opět probudila cit a chuť k životu.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Anna Boleynová pocházela z nepříliš významného anglického šlechtického rodu. Své dětství prožila u elegantního francouzského dvora, kde poznává svět i milostné intriky. Jako dospívající se vrací do rodné Anglie a brzy je povolána ke dvoru Jindřicha VIII., kde o ni začne jevit zájem sám panovník. Svéhlavá, hrdá a počestná Anna však nehodlá být milenkou ženatého krále. Jindřich ale není zvyklý na odpor a z milostné posedlosti riskuje mezinárodní válku i náboženský rozkol. Prohlásí sám sebe za hlavu anglikánské církve, aby mohl prosadit papežem odmítaný rozvod s Kateřinou Aragonskou. Přesto Anna Boleynová zaplatila za jeho lásku cenu nejvyšší a tři roky poté, co se za krále provdala, končí na popravišti.
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Isabela a Ferdinand vládnou nově spojenému Španělsku a zdá se, že jejich odhodlání vybudovat silný stát, o kterém vždy snili, je neotřesitelné. V posledních letech Isabeliny vlády Ferdinand očekává od svých dcer, že jeho ctižádosti napomohou, avšak manželka je rozpolcená mezi jeho velkolepými plány a láskou k dětem. Postupem času začínají mít panovníci pocit, jako by na královském rodu leželo prokletí - po nešťastném zásahu osudu v srdci rodiny postihuje dcery Španělska jedna tragédie za druhou. Infantka Isabela zůstává vdovou se zlomeným srdcem, Janu dohání manželovo záletnictví k zničujícímu šílenství a Kateřina opouští oddanou rodinu, aby se stala Kateřinou Aragonskou, manželkou Jindřicha VIII. a anglickou královnou…. Nakladatelská anotace.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Život Jindřichova syna sleduje autorka od prvního roku jeho vlády, kdy se vrací s manželkou Eleanor Kastilskou ze Svaté země, aby vznesl nárok na trůn. Jako král je Eduard I. silný, rozvážný a spravedlivý, třebaže se nevyhýbá žádnému politickému ani válečnému dobrodružství. Celá léta se snaží politickými i vojenskými prostředky splnit svůj sen o sjednocení Skotska, Anglie a Walesu a málem se mu to zdaří. Jeho slabinou je ale velká láska k rodině, především k matce a ke královně Eleanor, s níž má pět dcer a následníka trůnu Eduarda, a jejíž smrt ho krutě zasáhne. Nové štěstí najde ve svazku s Markétou Francouzskou, s níž má další tři děti. Velké starosti působí králi ale následník, zženštilý a rozmařilý princ Eduard, jehož chování neskýtá záruku, že povede zemi v duchu otcových záměrů. Eduard I. nakonec umírá, aniž by zcela dokončil svůj úkol, v nejistotě a obavách o budoucnost Anglie.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Richard z Bordeaux usedl na anglický trůn jako desetiletý, po smrti svého otce Eduarda, řečeného Černý princ. Autorka sleduje jeho těžké začátky, kdy s pomocí "trvalých rad" vzdoroval ambicióznímu strýci Janovi z Gentu. Vrcholem jeho panovnické slávy bylo potlačení selského povstání roku 1381 i marný zápas s pěticí "lordů odvolatelů", z nichž podlehl poslednímu, Jindřichu z Bolingbroke, pozdějšímu králi Jindřichu IV. Velkou pozornost věnuje samozřejmě ženám a láskám všech zúčastněných, především Richardovým manželkám - moudré Anně Lucemburské a po její smrti nedospělé Isabelle z Valois.
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Budoucí kancléř v mládí váhá mezi mnišským životem a kariérou právníka. Zvítězí světská kariéra a on se brzy stane člen městské rady v Londýně. Po smrti Jindřicha VII., kterého si znepřátelil svým vystoupením v parlamentě, mu mladý Jindřich VIII. nabídne místo kancléře. Jeho postavení u dvora se zdá být neotřesitelné, zlom však nastane v okamžiku, kdy se Jindřich VIII. rozhodne rozvést s Kateřinou Aragonskou, aby se mohl oženit s Annou Boleynovou. Spravedlivý a čestný kancléř odmítne panovníka podpořit a podepíše si tak ortel smrti. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2001
První léta panování královny, která nastoupila na trůn jen krátce po svých osmnáctých narozeninách, provázejí intriky, skandály a konflikty s ambiciózní a panovačnou matkou a jejím přítelem Johnem Conroyem. Rádcem a ochráncem královny je v těchto letech vychytralý, lehce cynický a loajální kancléř lord Melbourne, k němuž ji poutá zvláštní důvěryplný vztah a který je královninou oporou až do chvíle jejího sňatku s princem Albertem. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2011
V nezapomenutelném skandálu francouzské historie z roku 1785, který prohloubil nenávist lidu k příslušníkům aristokracie, odpor k monarchii a přispěl k vypuknutí revoluce, sehrál rozhodující roli tajemný italský hrabě Alessandro Cagliostro, vlastním jménem Giuseppe Balsamo, syn obchodníka ze sicilského Palerma. Tento věhlasný dobrodruh, alchymista, mág a svobodný zednář se vydal se svou manželkou z Frankfurtu, kde byl přijat do Řádu iluminátů, do Štrasburku, aby zde začal plnit poslání, kterým jej pověřili. Podařilo se mu získat bezmeznou důvěru a zcela ovládnout mysl francouzského kardinála Louise de Rohana, mocichtivého muže a milovníka žen, toužícího po místu prvního ministra a po lásce královny Marie Antoinetty. Do své důmyslné hry zapojil také krásnou a ctižádostivou Jeanne de la Motte, dceru chudého potomka královského rodu Valois, usilující získat majetek a právoplatné místo u dvora ve Versailles.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Alžběta I. byla dcerou Jindřicha VIII. a jeho druhé ženy Anny Boleynové. Alžbětin život na královském dvoře plném lesku, ale hlavně intrik a zrady, je velmi složitý, avšak výborně ji připravil na velkou roli, kterou jí osud přidělil. Po krátké vládě nevlastní sestry Marie Tudorovny nastupuje roku 1558 na anglický trůn. Poučena osudy žen na královském dvoře, které se staly obětmi vrtkavé přízně mužů, se Alžběta rozhodne řídit svůj osud sama. Obratně využívá nejen své osobní kouzlo, ale i státnickou moudrost, a světové dějiny ji zcela právem oceňují jako jednu z nejvýznamnějších panovnic anglické historie.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
V neklidné době se Jindřich v roce 1236 ožení s nejkrásnější ze čtyř dcer Raymonda Berengera IV., hraběte z Provence, a v manželství s ní nachází veliké osobní štěstí. Královna mu během času porodila pět dětí, z nichž nejstarší Eduard je oběma rodičům nejbližší. Aby mohl milovanou manželku zahrnout přepychem a splnit všechna její náročná přání, zvyšuje Jindřich daně a upřednostňuje její příbuzné při obsazování výnosných funkcí, což se nelíbí ani šlechticům, ani poddaným. Královnina neoblíbenost stoupá a brzy dochází k nepokojům, jejichž iniciátorem a vůdcem je králův švagr Šimon z Montfortu. Dochází k otevřenému střetnutí, v němž shodou náhod král podlehne a je i s Eduardem zajat na Montfortově sídle. Montfortovo vítězstvá má za následek zřízení prvního parlamentu v Anglii, který podstatně omezuje královu moc. V následujícím období se slabý král stane zcela závislý na Eleanoře a ta se stane vůdčí osobností nejen v rodině, ale i v celém království. Po Jindřichově smrti zůstala u Eduardova dvora s titulem královna matka a posledních dvacet let života strávila v klášteře, kde také roku 1291 zemřela.
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Marie Stuartovna se stává skotskou královnou již v útlém dětství. Za svůj nezáviděníhodný život vystřídala několik manželů, kteří se sňatkem s ní snažili upevnit svá mocenská postavení. Její tchýně Kateřina Medicejská, toužící ovládnout sama francouzský trůn, posílá mladičkou Marii Stuartovnu do Skotska, kde však coby katolička nenachází u protestantských poddaných porozumění a dochází dokonce k povstání. Autorka líčí anglickou panovnici Marii Stuartovnu jako osobnost něžnou i prchlivou, která dovedla být nejen okouzlující ženou, ale i vražedkyní. Hř.
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Královna prchá před nevlastním bratrem Jakubem na anglické území, ale Alžběta ji opět zradí ze strachu, že by ji Marie svým manželským původem mohla zbavit trůnu. Jejím dvěma milencům jde pouze o moc a tak i Mariiny lásky končí tragicky. Alžběta Marii uvězní, ponechá jí jen část její družiny a nejnutnější životní potřeby, střídá žalářníky i nehostinné hrady jako vězení. Ze strachu o svou moc bojuje Alžběta proti Mariině katolické opozici, obžaluje ji z pokusu o královraždu a nekonec nechá potupně popravit. Vá
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Oba hlavní protagonisté se poznali již v mládí ve vězení v Toweru a již tehdy k sobě pocítili náklonnost. Když se Alžběta stane královnou, je Dudley ženatý a po smrti jeho ženy si Alžběta začíná stále více uvědomovat svou politickou zodpovědnost a cítí, že jedině jako svobodná královna může pomoci své zemi v její zahraniční politice. Dává nakonec přednost zájmům Anglie před svým osobním štěstím. Vá
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Autorka líčí královnin život již od útlého dětství. Život se sebestřednou a ctižádostivou matkou a šíleným otcem nebyl pro malé citlivé děvčátko jednoduchý. Poměrně brzy se dívka stává ženou anglického krále Jindřicha V. Manželství se zdá v mezích možností šťastné, po vojenském tažení však Jindřich umírá a mladá královna zůstává sama se svým prvorozeným synem Jindříškem, později Jindřichem VI. Po čase však osamělá královna potkává osudovou lásku v postavě Owena Tudora, jež se jí stane též osudnou.
obálka knihy
Rok vydání: 1997
Autorka sleduje dobu, kdy král chce po čtyřiadvaceti letech dosáhnout rozvodu, aby se mohl oženit s Annou Boleynovou. S Kateřinou nemá syna a on potřebuje následníka. V Římě se svou žádostí neuspěje, proto založí anglikánskou církev, manželství s Kateřinou zruší a ožení se s Annou Boleynovou. Kateřina i Marie ztratí všechna královská privilegia. Ale i Anna porodí bohužel dceru. Vá
obálka knihy
Rok vydání: 1998
V této knize, úzce navazující na román Královské tajemství, líčí autorka tragické osudy Kateřiny Howardové a Anny Boleynové, dvou ze šesti Jindřichových žen, které skončily kvůli politickým intrikám na popravišti. Holtová se snaží vytvořit plastické portréty historických postav a objektivní i barvitý obraz pletichářského a prostopášného dvorského života čtivou formou a s respektem k historickým faktům. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Autorka líčí Albertův život od dětství v rodině vévody Sasko-Koburského, období dospívání a rodinných intrik, ale převážnou část knihy věnuje Albertovu životu po boku královny Viktorie. Manželství neprůbojného prince s cílevědomou panovnicí se neobešlo bez konfliktů a kompromisů, s přibývajícím věkem se však oba manželé stále více věnovali rodinným záležitostem a péči o svých devět dětí a přes všechny občasné neshody je navzájem pojil hluboký cit.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
V roce 1307 převzal Eduard II. vládu za zemřelého otce a oženil se s Isabellou zvanou "francouzská vlčice", již však zanedbával kvůli mladým chráněncům. Eduardův způsob života, neúspěch v bitvě proti Skotům a intriky, k nimž se přidá i ponížená královna, postupně oslabují jeho moc a vedou až k strašné mučednické smrti. Autorka obratně zmapovala další úsek anglických středověkých dějin.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Píše se rok 1723 a mladý francouzský král Ludvík XV. se konečně fakticky ujímá vlády, ač je francouzským králem již od svých dvou let. Všichni doufají, že omezí moc svých ministrů a poradců a země se opět dočká blahobytu. Ludvíka však více zajímají životní radovánky - slavnosti, lov, hazard, ženy. O fungování státu se zajímá jen okrajově a jeho rozhodnutí jsou ovliňována do značné míry jeho četnými milenkami (markýza de Pompadour, madame Du Barry), které rozviřují dvorní intriky a směřují chod událostí ve svůj prospěch. Král podléhá nepravým lidem, propast mezi luxusním životem šlechty a obyvatel se prohlubuje. Nepokoje v Paříži dávají tušit dramatické události...
Lví srdce (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Odvážný a dobrodružně založený Richard má po nástupu na trůn ctižádost dobýt Jeruzalém pro křesťanský svět a pro svůj cíl je ochoten obětovat všechno, dokonce i vlastní sňatek či klid v opuštěném království. S pomocí své matky Eleonory Akvitánské a za složitých politických okolností musí čelit promyšleným intrikám svého bratra Jana, který ho chce svrhnout z trůnu. Autorka se v dobrodružném a romantickém ději snaží kromě základního obrazu soudobých historických událostí přiblížit hlavně povahu a pohnutky krále, který se do dějin zapsal přídomkem Lví srdce a představit také osoby, které mu v soukromém životě stály nejblíže a určitým způsobem ovlivňovaly jeho romantickou a velkorysou povahu.
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Ve věku patnácti let Marie Antoinetta, krásná a okouzlující nevěsta francouzského dauphina, přijíždí z Rakouska do Francie. V zámku Versailles se připravuje na budoucí roli francouzské královny. Dostát přísné francouzské dvorní etiketě je pro mladou temperamentní dívku velice těžké, nicméně se opravdu snaží. V prvních letech jí situaci ulečuje král Ludvík XV., který je jejím velkým ochráncem, neboť jej dojímá její mládí a krása. Po jeho smrti však musí se svým též velmi mladým manželem čelit všem intrikám sama. Je velmi těžké vládnout zadlužené Francii. Navíc se mladým manželům dlouho nedaří počít dědice. Nad hlavou se jim stahují mračna revoluce. Marie Antoinetta se snaží nebezpečí nevidět, pořádá okázalé slavnosti, určuje módu. Revoluci však již nejde zastavit a Ludvík XVI. i Marie Antoinetta zaplatí cenu nejvyšší.
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Po "válce růží" si Jindřich VII. ve svých osmadvaceti letech vybojoval právo na anglický trůn. Autorka popisuje celou dobu jeho vlády v letech 1485 až 1509: všechny propady i vítězství a zejména šťastné manželství s Alžbětou z Yorku, která mu dala sedm dětí. Román končí panovníkovou smrtí, kdy na trůn usedá jeho osmnáctiletý ctižádostivý syn Jindřich VIII., další nepřehlédnutelná postava dějin Anglie. Jeden z mnoha románů známé autorky, která se snaží přiblížit široké vrstvě čtenářů různá historická období.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Po vraždě Jindřicha Navarrského vyrůstala katolicky vychovávaná Henrietta v dvorském ovzduší plném intrik a špehů do svých patnácti let, kdy se stala manželkou budoucího anglického krále Karla I. Jejich manželství díky náboženským rozdílům začalo velmi nešťastně, osobní rozpory manželského páru využívala řada významných osobností k uskutečnění svých plánů a rafinovaně konflikty rozdmýchávala. Posléze se však neshody urovnaly a Henrietta Marie se stala milující a oddanou manželkou, která byla svému muži oporou až do chvíle Karlovy popravy v lednu 1649. Po jeho smrti se královna zdržuje většinou v rodné Francii a v osamělosti se myšlenkami vrací do minulosti, vzpomíná na společný život s milovaným mužem a s odstupem času přehlíží jednotlivé události překotné éry plné zvratů, vzestupů, pádů a plíživé zrady.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
obálka knihy
Rok vydání: 1997
Infantka přijíždí do Anglie, aby se provdala za staršího bratra Jindřicha VIII. Ten však po svatbě brzy umírá, aniž by manželství bylo naplněno. Pro spory jejího otce a tchána se stává nepohodlnou, zejména proto, že byla vyplacena pouze polovina jejího vě
Předehra (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Po smrti Viléma X. zůstává vévodství Akvitánské podle jeho přání v rukou jeho dcery Eleonory a aby ji ochránil před nároky mocichtivých sousedů, slíbil na smrtelném loži její ruku francouzskému králi. Eleonora je rozhodnuta v Akvitánii neomezeně vládnout, zaštítěná manželovou mocí. Její nezlomné odhodlání je solí v očích okolnímu světu, když pak se k tomu přidá její prostopášný život, stává se jednou z nejskandálnějších královen v historii. Po rozvodu s Ludvíkem se Eleonora provdá za Jindřicha Normandského, pozdějšího anglického krále Jindřicha II. Zpočátku šťastné manželství prochází později řadou krizí, zaviněných politickými intrikami a Eleanořinými ambicemi. Po řadě let, kdy si uvědomí, že láska se z tohoto svazku vytratila, vrací se do rodné Akvitánie a ponechává Jindřicha jeho vladařským povinnostem. Kromě osobních příběhů královského páru věnuje autorka velkou pozornost vzájemnému vztahu Jindřicha II. a Thomase Becketta, který od počátečního přátelství nakonec přerostl v tragédii.
Princ temnot (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Po Richardově smrti soupeří králův nejmladší bratr Jan s nezletilým synovcem Arthurem, vychovaným ve Francii, o právo na anglický trůn a nakonec zvítězí u anglických šlechticů nárok prince Jana. Brzy po korunovaci se naplno projeví zavrženíhodné osobní vlastnosti nového krále, krutost, lenost, prostopášnost a hlavně nedostatek zájmu o osud vlastní země. Jednou z příčin, vedoucích ve svém důsledku ke ztrátě anglických území ve Francii, je Janovo vášnivé vzplanutí k dvanáctileté Isabelle z Angouléme, kterou unesl jejímu snoubenci a učinil z ní novou anglickou královnu. Dalším důvodem pozdějšího pádu byla vražda mladého Arthura, který podporován rebelujícími šlechtici vážně ohrožoval jeho postavení. Královo jednání podnítí šlechtice ke vzpouře a bouří se i jeho poddaní. Papež dokonce uvalí na Jana klatbu a ten je tak donucen k podpisu Magny charty, rychle ztrácí i zbytky své moci a území ve prospěch Francie. Umírá nikým neoplakáván jako potvrzení legendy, že rod z Anjou je poskvrněn Satanovou krví.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Eduard III. je nejen v tomto románu, ale i v dějinách považován za jednoho z největších středověkých panovníků. Vladařem se stal sice již ve čtrnácti letech, ale usedl do něho až o čtyři roky později, když nechal popravit nenáviděného královského regenta. Podařilo se mu také vybudovat mohutnou vojenskou sílu a moderními změnami v legislativě posílit svou autoritu. Eduard III. rovněž uplatňoval nárok na francouzský trůn a na jedné hostině pronesl památnou "přísahu na volavku", v níž se zavázal dobýt Francii. Zanedlouho začal tento plán uskutečňovat, zahájil vlastně tzv. stoletou válku, vybojoval památné vítězství v bitvě u Kresčaku a nebýt černého moru, patrně by se mu podařilo dovést toto tažení do úspěšného konce. Zároveň však byl Eduard III. i vládcem osvíceným a shovívavým: nemalou zásluhu na tomto jeho ušlechtilém počínání měla právě jeho manželka Philippa, která si získala uznání svou laskavostí a soucitem. Právě tyto události tvoří dějovou kostru příběhu, který je napsán v romantickém duchu a v košatém vypravěčském stylu.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Kateřina z Braganzy byla zaslíbená princi z Walesu, budoucímu anglickému králi Karlu II., plánovaný sňatek ale znemožnily nepokoje kolem Cromwellova povstání a princův odchod do exilu. Kateřinina matka se ale nevzdala nikdy naděje, že dcera bude jednou anglickou královnou, a tvrdě odmítala pro dceru všechny další nabídky. Její naděje se nakonec vyplnila, Kateřina však v roli anglické královny nebyla nikdy šťastná. Manželovy milostné avantýry a lehkovážný dvorský život byly drtivou zátěží pro ženu, která vždy toužila po klidném rodinném štěstí. Osobní neštěstí vyvrcholilo v době, kdy bylo zřejmé, že královna je nepolodná a lid i dvořané se proti ní začali bouřit. Karel II. byl však i přes své záletnictví loajálním manželem, královnu hájil a společný boj proti nepřátelům nakonec oba manžele po řadě těžkých let sblížil.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Na základě archivních dokumentů konstruuje autorka životní příběh papežovy dcery od jejího narození a relativně šťastného dětství přes nepodařený sňatek až k jejímu druhému manželství. Dobové reálie pouze rámují přiměřeně barvitý děj, důraz je položen především na psychologickou kresbu postav a rodinné vztahy. Hlavní hrdinka, i když se brání být hříčkou politických ambicí svého otce a bratrů, nakonec přece jen trpně přijímá svůj osud.
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Poté, co v roce 1422 nastupuje na anglický trůn Jindřich VI., intelektuálský a jemný muž, začínají intriky vévody z Yorku, který se domnívá, že by byl lepším panovníkem. Anglie v té době též výrazně ztrácí v bojích s Francií. Mladá, energická a ambiciózní Jindřichova žena, Markéta z Anjou, která je díky své tvrdosti faktickou panovnicí, chce za každou cenu uhájit trůn pro svého syna Eduarda z Westminsteru.
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Kateřina Howardová žije bezstarostným životem na panství svého otce, rodem významného, avšak zchudlého šlechtice. Při návštěvě vévodkyně z Norfolku se jí malá Kateřina zalíbí natolik, že se rozhodne vzít dívku k sobě a snaží se najít pro ni službu u dvora. Nešťastný král Jindřich VIII. se po nečekané smrti Jany Seymourové rychle žení, avšak v novém svazku nenachází uspokojení. Kateřina se dostává do služeb nové královny a hned po prvním setkání je král půvabem mladé ženy osudově zasažen. Prohlašuje svůj sňatek za neplatný a žení se s Kateřinou, která ovšem v tu chvíli netuší, jak rychle a nebezpečně se naplní její osud.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Počátek dramatického příběhu je datován rokem 1572. Isabella de Ariz, dcera významného španělského šlechtice, má před svatbou se synem ze spřátelené rodiny. Sídlo přepadnou angličtí piráti a dívku i její služebné unesou do Anglie. Ženy, vychované v přísné katolické víře se nemohou smířit se státně nařízeným protestantismem, zvláště když jde o výchovu dětí. Napínavý a rozvětvený děj sleduje osudy žen v Anglii i španělských rodin, pátrajících po své dceři a nevěstě a zároveň seznamuje s náboženskými problémy uvedené doby ve Španělsku, Anglii i Francii. Mir.
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Odehrává se v anglickém Plymouthu na sklonku 16. a v 17. století. Nevšedně krásná a inteligentní dívka je nařčena z čarodějnictví a po příjezdu nechvalně známého vymítače ďábla ji čeká krutá smrt. Ze spárů náboženských fanatiků se jí však podaří uniknout a po boku milovaného dobrodruha nakonec odplouvá za novým životem na lodi s příznačným jménem Liberty. Romanticko-historický příběh, pro autorku typický, zcela oddychový. Dolezalj
obálka knihy
Rok vydání: 1998
Autorka líčí osud poslední Jindřichovy manželky Kateřiny Parrové. Ta vstupuje do manželství s králem s rozpaky a obavami. Musela se vzdát své lásky k admirálu Seymourovi a naděje na klidný život mimo dvorských intrik a nyní musí čelit složitým vztahům mezi Jindřichovými dětmi a vyrovnat se s řadou pletich. Do Jindřichovy smrti je mu ale oddanou ženou a laskavou královnou, která získala sympatie většiny dvora. Po králově smrti prožívá načas skutečné štěstí jako manželka admirála Seymoura, ale jeho ctižádostivost ji na sklonku života připraví o lásku i o důvěru. Umírá unavená, zklamaná a zatrpklá. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2006
V ústraní ženského kláštera ve Fontevrault, kam se ve stáří uchýlila, bilancuje Eleonora svůj dramatický život. Roku 1137 je v patnácti letech jako dědička Akvitánie v jižní Francii provdána za sedmnáctiletého Ludvíka VII., který za několik měsíců po svatbě usedne po smrti svého otce na francouzský trůn. Manželství krásné, sebejisté a temperamentní dívky s nejistým a zbožným mladým mužem není příliš šťastné. Opravdovou lásku a vášeň poznává královna až ve skandálním vztahu se svým strýcem, knížetem Raimondem z Poitiers, vládcem v Antiochii, kde našli manželé útočiště během neúspěšné druhé křížové výpravy. Třetím osudovým mužem jejího života se stává o jedenáct let mladší Jindřich II. Plantagenet, hrabě z Anjou a Maine, za kterého se provdá ve třiceti letech v květnu roku 1152 po anulování svazku s Ludvíkem. Jako anglická královna zažije po boku energického, smyslného a zlostného manžela nejen radostné chvíle po narození pěti potomků, ale i mnoho bolesti a ponížení. V nesmiřitelném boji o moc mezi králem a jeho syny se postaví na jejich stranu a skončí na celých šestnáct let jako vězenkyně. Po smrti Jindřicha opět výrazně zasahuje do politického dění Anglie i Francie.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Tři historické novely známé autorky jsou věnované životním příběhům tří slavných travičů - Cesare Borgii, Marie d'Aubray a lékaře Edwarda Pritcharda.
obálka knihy
Rok vydání: 2001
Mladou princeznu Viktorii odmalička přísně střežili hluboko v útrobách Kensingtonského paláce, byla totiž jedinou právovplatnou dědičkou trůnu. Vnímavá dívka to brzy pochopila a začala si uvědomovat i to, že v paláci není obklopena jen přáteli. Dvorské intriky neustále ohrožovaly její postavení. Přestože princezna vyrůstala v hojnosti, zachovala si pramálo příjemných zážitků z dětství. Sužovala ji naprostá ztráta soukromí, málokdy směla do společnosti - stala se prostě urozenou zajatkyní. O to více se upínala ke dni své plnoletosti a cílevědomě a nekompromisně si začala zařizovat svůj život i vládu. Mir.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Děj historického komorního dramatu mezi dvěma ženami se odehrává v letech 1220 - 1246 střídavě v Anglii a ve Francii, kde se v té době dvě panovnice, krásné a hrdé ženy, dostávají díky svým mocenským ambicím zákonitě do nesmiřitelného konfliktu. Krásná Isabella, příčina ztráty anglických území ve Francii a řady následujících ozbrojených konfliktů, se po smrti krále Jana vdává za hraběte La Marche a s jeho podporou se snaží zvrátit politický vývoj ve Francii. Ve stejné době Blanka Kastilská po smrti krále Jana zasahuje ve prospěch svého manžela prozíravě do jeho nereálných snah o získání anglické koruny. Po Ludvíkově smrti se stává regentkou, s úkolem zachránit pro své děti získaná území. Později, po převzetí vlády synem Ludvíkem IX., byla prohlášena královnou matkou a posléze, v době jeho křížové výpravy, opět regentkou s velkým vlivem na politiku království. Zemřela v roce 1252 a svou nesmiřitelnou soupeřku tak přežila o pouhých šest let.
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Po smrti svého manžela, price Alberta se královna uchyluje do ústraní a zažívá hluboký žal. Události kolem jejích devíti dětí ji však nekompromisně vrací do života. Princ z Walesu, následník trůnu působí potíže svým nevázaným životem a tak se záležitosti řeší sňatkem s půvabnou dánskou princeznou. Jeho životní dráhu však i nadále doprovázejí skandální aféry. Předmětem pomluv se stává i královnin vztah k oddanému skotskému sluhovi. Královna musí řešit politické konflikty provázející konec 19.století i časté rodinné nepříjemnosti. Přesto všechno je však doba jejího panování doprovázena úctou všeho obyvatelstva i rozsáhlé rodiny. Mir.
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Na pozadí historických skutečností a politických událostí sleduje autorka Jindřichův život od útlého dětství až do tragické smrti. Největší pozornost však věnuje Jindřichovu milostnému životu, jeho manželkám a milenkám. Je to barvitý obraz nástupu dynasti
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Marie Tudorovna, zvaná Katolická, byla dcerou Jindřichovy první manželky a předpokládaná dědička trůnu. Po sňatku s Annou Boleynovou Jindřich odebral Marii královský titul, odloučil ji od matky a poslal do vyhnanství, kde opuštěná a zrazená žena hledala útěchu v náboženství, které vyznávala její matka. Po smrti Jindřichova syna Edwarda se Marie opět stala legitimní dědičkou trůnu a rozhodla se prosazovat v zemi návrat ke katolické víře. Vedena fanatickými rádci a vlastní náboženskou horlivostí tvrdě trestala všechny, kdo odmítali její víru a zí skala brzy přezdívku "Krvavá Marie". Provdala se poměrně pozdě za syna svého španělského bratrance Filipa II., ale konvenční manželství zůstalo bez dětí a sňatek byl nakonec přčinou války s Francií a ztráty Calais v roce 1558. Zklamaná a nenáviděná nakonec Marie osamoceně umírá a anglický trůn je připraven pro její nevlastní sestru Alžbětu I.
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Historický román je první částí trilogie o normanských vládcích Anglie na počátku druhého tisíciletí.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
V zimě roku 1694 vážně nemocná dvaatřicetiletá Marie, uvědomující si blízkost smrti, vzpomíná na rozhodující chvíle svého života i na lidi, kteří ji nejvíce ovlivnili. Prvorozená dcera vévody z Yorku a neteř anglického krále Karla II. vyrůstala v lásce a bezpečí. Její šťastné a bezstarostné dětství ukončilo úmrtí matky. V devíti letech musela na příkaz krále, který nemá dědice, opustit i s mladší sestrou Annou York a přestěhovat se do paláce v Richmondu, kde byly vychovávány a vzdělávány jako protestantky na rozdíl od jejich otce, který se netajil svou katolickou vírou. V roce 1677 donutil Karel II., usilující upevnit svazek Anglie a Nizozemska, patnáctiletou Marii, aby uzavřela sňatek s Vilémem, protestantským princem Oranžským, toužícím po anglickém trůnu. Manželství s chladným, upjatým a o dvanáct let starším mužem, který ji podváděl s jednou z jejích dvorních dam, pro ni znamenalo převážně jen bolest a ponížení. Přesto v období povstání v Anglii, kdy musela volit mezi dvěma nejdůležitějšími muži svého života, se odvrátila od milovaného otce, katolického krále Jakuba II., a postavila se na stranu manžela.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Královna Viktorie rekapituluje svou životní pouť: dětství, šťastné manželství s princem Albertem a šedesát let panování na anglickém trůnu, kdy musela mnohokrát prokázat svou odvahu a diplomacii. Autorka je ostřílenou cestovatelkou v čase anglických dějin 19. století a obratně se převtělila ve Viktorii, svou oblíbenou hrdinku. Román je koncipován jako osobní královnina výpověď a milovnice historických příběhů mohou při čtení očekávat běžný standard.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
V roce 1171 byla Eleonora již devatenáct let Jindřichovou manželkou a matkou sedmi jeho dětí. Vztah s králem byl plný napětí a skrývané zloby, když došlo k zákeřné vraždě Thomase Becketa. Zpráva o jeho smrti se rozšířila brzy po celém křesťanském světě a odpovědnost za ni byla přičítána anglickému králi. Mezi Jindřichovy nepřátele se nyní otevřeně zařadila i Eleonora Akvitánská, která čekala na příležitost pomstít se králi za jeho dlouholetý poměr s krásnou Rosamund Cliffordovou. Poté, kdy byl Becket prohlášen za svatého, spojila se s francouzským králem Filipem a podněcovala své syny, z nichž starší JIndřich byl již za otcova života v šestnácti letech korunován, ke vzpouře proti otci. Jindřich II. se snaží dlouho odolávat vzbouřencům a intrikám svých synů, nakonec, třebaže jeho nejstarší syn a následník trůnu umírá, zůstává poražen a po jeho smrti se otevírá cesta k moci mladšímu synovi Richardovi.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Anna z Warwicku prožila v kruhu své rodiny šťastné dětství, brzy se však dostala díky mocenským ambicím svého otce do soukolí bojů o trůn mezi Yorky a Lancastery. Romantická mladá dívka, toužící po klidném životě daleko od dvorských intrik, od dětství miluje králova bratra Richarda z Yorku, ale protože se v rukou svého otce stává prostředkem k naplnění jeho politických plánů a upevnění moci, je zasnoubena s Eduardem z Lancasteru. Eduardova nečekaná smrt ji znovu otevře cestu k Richardovi a po překonání řady nástrah i ve vlastní rodině se stává Richardovou ženou. Na krátký čas se její život zklidní a ona může nenápadně žít podle vlastních představ. Vývoj mocenských sporů ale zasáhne Annu nečekaně a tvrdě a její poklidné štěstí se natrvalo vytrácí ve chvíli, kdy se její manžel stává jako Richard III. anglickým králem.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
V románu pokračuje autorka ve vyprávění Lucreziiných osudů po narození syna a smrti jejího milence. Papež Alexander VI. zvolil z politických důvodů jako dalšího manžela své dcery ferrarského vévodu Alfonsa d´Este a kniha popisuje vzájemné vztahy obou mocných rodů, četné intriky i manželský život Lucrezie. Zmiňuje se o dvou milostných poměrech, s básníkem Pietrem Bembo a Francescem Gonzagou, a detailně líčí Lucreziin neradostný život na ferrarském dvoře až do chvíle její smrti.
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Zakladatelka rodu se v Anglii po ztrátě své životní lásky, muže, jehož těsně před svatbou násilím odvlekli k námořnictvu, provdá za majitele sousedního panství, aby zajistila jméno očekávanému dítěti. Po boku nemilovaného muže prožije s dcerou třináct let a pak se řízením osudu setká znovu se svým milencem, s nímž uprchne do Londýna. Její štěstí nemá dlouhého trvání, žena se nakonec dostane díky chudobě a své naivitě do vězení a je deportována trestaneckou lodí do Austrálie. Ani její dcera nemá jednoduchý život, ani její láska se nenaplní, ale dívce se podaří alespoň uniknout z bezprávného postavení trestankyně a zakotvit uprostřed bohaté společnosti v Sydney. Teprve její dcera nachází ve třetí generaci štěstí i smysl života v budování domova s milovaným mužem na půdě nového kontinentu.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
Na pozadí historických událostí 16. stol., počátků náboženských válek ve Francii líčí autorka dětství neblaze proslulé francouzské královny, rodinné prostředí a výchovu, která potlačovala všechny projevy citu, svatbu s Jindřichem II. a získání trůnu. Její neustálý boj o královu lásku s Dianou de Poitiers. Vliv rodiny a královně nepřátelského dvora a neopětovaná láska jsou podle autorky hlavní příčinou královniny pozdější krutosti.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele