Lukáš Vavrečka

Lukáš Vavrečka - portrét autora

Lukáš Vavrečka

Narozen: 1987

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Vavrečkovo Město má pitoreskní tvář a historické centrum, které obklopují domy s poněkud pochmurnou atmosférou. Právě tady se většinou v různých dobách odehrávají čtyři komorní příběhy, jejichž zápletky jsou založeny na principu někdy až brutálních zločinů. Děje jednotlivých epizod, jež ovšem dohromady tvoří ucelené a kompaktní pásmo, se ve Vavrečkově podání střídají, ve vhodném okamžiku autor vždy určitý příběh přeruší, začne vyprávět jiný a později se vrátí k původnímu textu. V první kapitole se například rozbíhá vyšetřování příčiny smrti studentky, která byla pravděpodobně otrávena. Vyprávění je vzápětí prudkým střihem uťato a nahrazeno scénami z městského divadla, kde je po představení ve své šatně nalezen známý herec, podříznutý břitvou. Poté se rozbíhají črty ze života psychicky vyšinutého mladíka, syna oblastního funkcionáře minulého režimu, a poslední námět tvoří propletené vztahy dvou sousedních rodin z vil na předměstí. Zvolená koncepce Vavrečkovi umožňuje, aby záměrně archaizujícím a lehce dekadentním básnickým tónem zachytil děsivost a nevratnost lidského konání a vztahů, jež probíhají v rozmanitém čase na omezeném prostoru, takže kriminální motivy, jež tu vystupují do popředí, mají v tomto "leporelu" až druhotnou roli.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Antologie, vydávaná jako pátý svazek ediční řady "Sever, západ, východ", přináší ukázky z tvorby třiatřiceti autorů, pocházejících z oblasti východních Čech a Vysočiny. Jednotliví tvůrci jsou v tomto almanachu, přibližujícím regionální literární kulturu, představeni v abecedním pořadí ve čtyřech oddílech, pojmenovaných podle územních celků (Pardubicko, Hradecko, Orlicko a Vysočina). Každý autor je uveden medailónem, obsahujícím vedle roku narození a stručného biografického popisu i základní údaje o jeho publikační činnosti.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Sbírka Lukáše Vavrečky vznikla převážně jako důsledek univerzitního projektu, který se věnoval zkoumání vlivu jazzové hudby na tvorbu poezie. Zároveň chtěla tato akce přispět i k oživení básnické obrazotvornosti, jež se měla zrodit ze specifických textových materiálů, jimiž jsou například chemické příručky, manuály a učebnice programování (teprve později byly zmíněné zdroje doplněny některými českými překlady moderních francouzských básníků). Autor byl tedy postaven před experiment, v němž základ tvůčího principu spočíval v co nejdokonalejší střihové technice, v níž se zároveň jako základní stavební prvek objevovaly neobvyklé slovní variace a komponenty. Je nutno poznamenat, že Vavrečka se nepokouší vkládat do popředí svého výrazu odborné termíny, spíše naopak: jeho řeč se od nich téměř oprošťuje a klade důraz na využití co největšího prostoru pro imaginaci, která se tak stává hlavním předpokladem jak pro nejrůznější jazykové intepretace a hry tohoto souboru, tak i pro jeho celkové, experimentální vyznění.
obálka knihy
Rok vydání: 2017
Kniha Lukáše Vavrečky přináší úzce propojené příběhy deseti postav, převážně narozených na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Jejich autentická vyprávění z prostředí Brna čtenáři odhalují mimo jiné vzájemné milostné víceúhelníky, především však leckdy komické, jindy syrové svědectví o tom, kam až lze zajít ve snaze nic nezameškat.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele