Oscar Wilde

Oscar Wilde - portrét autora

Oscar Wilde

Narozen: 1854

Zemřel: 1900

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 1976
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Roku 1895 se v Anglii homosexualita chápala jako trestný čin a v rámci tohoto zákona byl Oscar Wilde odsouzen na čtyřiadvacet měsíců těžkých nucených prací. Část tohoto trestu vykonával i v Readingu, který se poté, co byl Wilde propuštěn, stal inspirativním zdrojem pro jeho slavnou báseň "Balada o žaláři v Readingu". Wildeova skladba je považována dnes za svědectví o otřesných podmínkách, které v tehdejším viktoriánském vězeňském systému vládly a panovaly. Autor toto prostředí přibližuje prostřednictvím příběhu vojína královské jízdní gardy, který zavraždil svou přítelkyní, poté byl nad ním vynesen a vykonán rozsudek smrti. Přímočarý děj a jeho vyznění vychází nejen z Wildeova krutého osobního prožitku, ale i z úvahy, že puritánská společnost je schopna člověka, jenž nevyhovuje jejím normám, doslova zničit a znemožnit. Vždyť on sám se pro ni stal nepohodlným jedincem pouze z toho důvodu, že se odmítl podřídit jejím "sešněrovaným" konvencím. Za to Wilde tvrdě zaplatil, na straně druhé však díky němu vznikl epický až elegický zpěv, který svou působivosti a úvahami o pomíjivosti lidské existence patří ke klenotům světové poezie.
obálka knihy
Rok vydání: 1901
obálka knihy
Rok vydání: 1965
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2002
obálka knihy
Rok vydání: 2002
obálka knihy
Rok vydání: 2009
obálka knihy
Rok vydání: 1915
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Dopis z vězení v Readingu, adresovaný autorovu příteli, je prozaickou básní, v níž Wilde bilancuje celý svůj dosavadní život.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Proslulá konverzační komedie irského dramatika Oscara Wilda v překladu J. Z. Nováka.
Intence (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Klasická konverzační komedie irského spisovatele Oscara Wilde v překladu Pavla Dominika.
obálka knihy
Rok vydání: 1959
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Klasická konverzační komedie charakteristická mistrnými dialogy plné ironie, sarkasmu a paradoxů anglicky píšícího dramatika irského původu Oscara Wilda.
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Česko-anglické vydání proslulé komedie irského dramatika Oscara Wilda.
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Lady Fuckingham (Domnělý autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Mladý muž se zde snaží naplnit věštbu chiromanta, která ho označila jako budoucího vraha, a aby se vrahem skutečně stal, musí překonat řadu obtížných překážek. Vychází ve dvojjazyčném vydání, určeném pro mírně pokročilé čtenáře. Kb
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Knížka je tematicky rozdělena na několik částí, v nichž se autor s nadhledem a sarkasmem zabývá láskou, manželstvím, morálkou, vírou, politikou, uměním i řadou dalších témat, na které reaguje nejen s pověstným vtipem, ale většinou i s hlubokým filozofickým podtextem. Knížku doplňuje úvod sestavovatele a ilustrace Ludmily Lojdové.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Tématicky různorodé úryvky (kupř. láska, svět, morálka, krása, kultura, tvorba, socialismus, politika, utrpení, víra) přibližují prožitky, názory a postoje klasika světové literatury. Jakýsi průřez ideovým bohatstvím beletristické, dramatické i esejistické tvorby... Pc. L4
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Klasický psychologický román, fantastický příběh aristokrata, jemuž kouzelná moc umění propůjčila věčnou krásu a mládí. Dorian Gray zůstává stále dvacetiletý, jeho podoba na plátně stárne a ohyzdní podle toho, kolik dívčích srdcí zlomil a kolik mladíků uvedl do zkázy.
Obraz Doriana Graye | Hra o 9 obrazech (Bibliografický předchůdce)
obálka knihy
Rok vydání: 1965
Pohádky (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1984
obálka knihy
Rok vydání: 1995
Poetické pohádky pro vnímavé a vyspělejší čtenáře.
Salome (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 1959
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Soubor tří divadelních her irského dramatika Oscara Wilda. Kromě dvou známých Wildových komedií - Ideálního manžela a Jak je důležité míti Filipa - v překladu J.Z.Nováka, obsahuje tragédii na biblické téma Salome, kterou přeložil Ivo Fleischmann. Hry doprovází krátká studie Oscar Wilde - dramatik,jejímž autorem je J.Z.Novák. VZ 20001219 OCH Bl
obálka knihy
Rok vydání: 1993
V těchto poetických pohádkách pro dospělé přetváří autor tradiční motivy v lyrické symboly a podobenství vypovídající o soudobém světě a jeho realitě. Ilustrováno lepty Zdenky Krejčové.
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Lyrický příběh o přátelství malé vlaštovičky ke kamenné soše prince, který spolu s ostatními pohádkami patří ke klenotům světové literatury.
obálka knihy
Rok vydání: 1994
V těchto pohádkových příbězích autor dává průchod své touze po idylickém světě, v němž jsou lidé k sobě navzájem hodní a tolerantní a dokážou ocenit vše, co jim život nabízí.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
obálka knihy
Rok vydání: 1909
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Duch starého Simona, který již po několik generací úspěšně straší na zámku Canterville, je vytržen ze svého celkem poklidného života rodinou nového majitele. Nový zámecký pán, americký velvyslanec, je totiž osvícený muž a na nějaké duchařské povídačky a jevy si rozhodně nepotrpí. Staromilné strašidlo je tak proti své vůli konfrontováno se světem nové americké kultury, která je považována za vulgární. Naštěstí je tu však citlivá vyslancova dcera, které se podaří strašidlo uchránit před jistou zkázou.
obálka knihy
Rok vydání: 1968
obálka knihy
Rok vydání: 2007
obálka knihy
Rok vydání: 1960
obálka knihy
Rok vydání: 1964
obálka knihy
Rok vydání: 2014
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Jediná rozsáhlejší próza proslulého anglického autora je fantastickým příběhem, v němž se hříšný život mladého světáka promítá do jeho portrétu.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Ústy postupně několika hrdinů tu autor předkládá teorii, podle níž byl tajemným W.H., jemuž jsou adresovány Shakespearovy sonety, mladý a neobyčejně půvabný herec jeho společnosti. Tuto teorii velmi nápaditě dovozuje rozborem mnohých veršů ze Sonetů, zároveň ji však v beletristické rovině zpochybňuje jako lákavý výmysl, v nějž si hrdinové spíše přejí věřit, než že by jej byli schopni dokázat. Jsou schopni i podvrhů, jako je právě falešný portrét onoho krásného mladíka. Originální text vzbudil svého času v Anglii značný skandál a Wilde se jeho vydání nikdy nedočkal.
obálka knihy
Rok vydání: 1990
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Výbor citátů z díla významného irského spisovatele a dramatika.
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Klasická konverzační komedie britského dramatika O. Wilde o manželské věrnosti, přetvářce a malých lžích se odehrává v Londýně v devadesátých letech 19. století.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Dvojjazyčné vydání paralelního textu (česky a anglicky) obsáhlé Wildovy básně (1898), známé i pod názvem Balada o žaláři v Readingu, v novém překladu PhDr. Petra Krula. Wilde ji napsal krátce po svém propuštění z dvouletého věznění právě ve věznici v Readingu. Překladatel doprovodil toto vydání dvacetistránkovou studií či komentářem, odhalujícím pozadí tohoto smutného příběhu i historická fakta - proč byl Wilde ve vězení, jaké to tam bylo, jak se soudilo i popravovalo. Kdo byl voják, kterému je Balada věnována? Podrobně popisuje poslední léta Wildova života i okolnosti jeho smrti. Vydáno v bibliofilské úpravě v nákladu 150 výtisků.
obálka knihy
Rok vydání: 1992
Dvě humorné povídky z prostředí vyšších kruhů anglické společnosti 2. poloviny 19. století. Kniha je tištěna větším písmem.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele