Petr Šabach

Petr Šabach - portrét autora

Petr Šabach

Narozen: 1951

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Steve Fisher přijel do Prahy v září 1991 jako dobrovolný učitel angličtiny a žije zde dodnes. Přesto, že prodělal těžkou nemoc, uchoval si svůj pozitivní přístup k životu, začal psát humoresky pro kamaráda, poté založil vlastní blog, pak jeho humoristické sloupky vycházely v týdeníku Reflex. Blogy o Češích mají velký ohlas, zobrazují změny života lidí v průběhu dvaceti let, slabé stránky povahy českého národa atd. Skvělý překlad Jana Valešky.
Babičky (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Vyprávění chlapce Matěje je vzpomínkou na jeho dvě babičky, z nichž jedna, dáma z lepší společnosti,nenávidí režim, druhá, přesvědčená komunistka, věří masivně propagované ideologii. Chlapec obě babičky miluje a učí se rozumět oběma a proplouvat komunistickou školní výchovou. Přichází rok 1968 a opět rozdílný pohled obou babiček na dramatické události. Přes své antagonistické názory se mají obě babičky navzájem rády a jsou závislé na vzájemném přátelství. Přežívají i dobu normalizace, paradoxně se roku 1989 dožívá v pokročilém věku jen babička komunistická, aniž chápe jeho dosah.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Čtyři čeští muži současnosti, dlouholetí přátelé, se rozhodnou uskutečnit svůj dávný sen a vydat se na dovolenou na vodu. Jejich cesta je prokládána vzpomínkami na společné zážitky z mládí, na problémy, jimiž prošli v období normalizace, i zádrhely, které je potkaly v současné hektické době. Vyprávění se nevyhýbá ani jejich četným zkušenostem se ženami, vlastními i cizími, a osu tvoří zvláště hospodské historky a průšvihy.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Tentokrát se každý z autorů (P. Šabach, E. Dutka, P. Brycz, J. Kratochvil, J. Urban a B. Dočekal) rozhodl věnovat povídku svému oblíbenému spisovateli. A tak se například ocitáme kerouacovsky "on the road", s vianovskou hravostí si přečteme o setkání E. Hemingwaye s M. Dietrich nebo v povídce věnované D. Hammettovi sledujeme osudové setkání soukromého očka s krásnou blondýnou.
Hovno hoří (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
V první povídce se dočteme o jedné pochybné hospodské sázce. Druhá podává tragikomický obrázek rodiny, žijící na vesnici. Třetí povídka je životním příběhem chlapce, který vyrůstá v rodině socialismu oddaného otce, flegmatického staršího bratra, mladší sestry a hodné maminky. Konfrontace odlišného vidění skutečnosti se děje s humorem a nadsázkou, jedná se o typickou moderní prózu nezatěžovanou hlubokomyslnými filozofickými úvahami. Některé motivy byly použity ve filmu Pelíšky.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Druhá část sbírky, nazvaná Infarktové etudy, obsahuje devět miniaturních životních příběhů vážnějšího i humorného charakteru, jejichž společným rysem je překvapivá pointa.
obálka knihy
Rok vydání: 1986
Když... (Úvod)
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Kovandovy verše, parafrázující v názvu slavnou Kiplingovu báseň, jsou rozděleny do čtyř oddílů. Jejich základním tématém se staly v humorném duchu pronášené veršované glosy, jež v karikaturní poloze komentují některé příznaky bývalého komunistického režimu nebo stejným způsobem reagují i na vybrané události z polistopadové politické a společenské sféry. V první části, příznačně nazvané "Historie", se Kovanda například zabývá s jízlivostí a sarkasmem budovatelským úsilím, členstvím v pionýrské organizaci, odvody k vykonání vojenské služby či "soudružským úsilím". V podobném duchu hodnotí i alkoholické či erotické eskapády své generace v čase nesvobody a v závěrečném bloku "Všelicos" si pak vybírá témata v poezii zcela neobvyklá, mezi něž patří třeba hovor s řidičem za jízdy, "snižování vážnosti logopedů" či přeceňování inteligence zvířat, zvláště pak psů.
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Všech šest povídek tohoto svazku bylo dříve publikováno v souborech edice Česká povídka nakladatelství Listen. S typickým úsměvným nadhledem v nich autor uvádí své hrdiny do neobvyklých, často groteskních situací, které posléze znamenají zásadní událost v jejich životě, ať už je prožijí ve vlastním bytě, ve vánočním poklidu zasněžené ulice nebo dokonce v mongolské jurtě.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Kromě dvou "stálic" této edice, J.Kratochvila a P.Šabacha, oslovili tentokrát editoři několik debutantů a dva čerstvé nositele ceny Magnesia Litera, J.Hájíčka a V.Noskovou. Výsledkem je zajímavá sbírka záhadných a mrazivých příběhů, jejichž kvalita sahá od poněkud nedotaženého hororu Věry Noskové o upírovi v televizní show přes několik zdařilých psychologických hororů až po velmi dobrý, ironicky "tajemný" příběh Jiřího Kratochvila o drobném zlodějíčkovi a jeho záhadných podnájemnících. Všechny příspěvky jsou publikovány poprvé.
Milé děti! (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2002
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Povídky spojuje navzájem téma osudového neporozumění mezi lidmi, především mezi životními partnery. Autoři se věnují rodinným vztahům, generačním konfliktům, ale také v případě povídky I. Klímy vztahům mezi Němci a Čechy za 2. světové války, nebo vztahem jednotlivce a bulvárního tisku u M. Viewegha. Vybrané prózy jsou reprezentativním průřezem současné české povídkové tvorby.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Občanský průkaz byl v době před listopadem 1989 nepostradatelnou osobní věcí, všude číhali policisté, tehdy příslušníci SNB, a obtěžovali způsobem sobě vlastním nevinné spoluobčany, takže člověk nemohl jít ani s odpadkovým košem, aniž by si byl jist, že ho nějaký příslušník u popelnice neodchytne a nezkontroluje jeho totožnost. Autor ve svém novém románu vypráví příběh party kluků, začínající na konci 60. let, kdy mladíci dostanou občanky a od té chvíle jsou nepřetržitě v oku policie. Tento stav vrcholí v 80. letech, kdy je hlavní hrdina vyslýchán tajnou policíí za to, že jeho povídka byla čtena na Svobodné Evropě. Šikana policie se podle autora nezměnila ani po sedmnácti letech od převratu. Autor v nové knize opět dokazuje, že je schopen napsat prózu, která se čte doslova jedním dechem, ale na rozdíl od předchozích Šabachových knih není tak optimistická.
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Povídky jsou opět od renomovaných českých autorů a autorek a psi jsou v nich zastoupeni v různých podobách, např. v povídce Kateřiny Tučkové Dědictví, v níž je pes přítomen jen jako dětská plastová hračka. Také vztah mezi psy a lidmi není vždy jednoduchý, ať už ze strany člověka nebo psa, a mívá svůj vývoj. Zajímavá jsou i prostředí, do kterých jsou povídky zasazeny, např. do Rumunska (Marek Epstein: Ovce) nebo do Moskvy (Magdaléna Stárková: Lajka).
obálka knihy
Rok vydání: 2005
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Autory všech povídek jsou muži. Zajímavé je, že pouze jedna z nich je optimistická. Je to ta poslední od Borise Dočekala. Nejvíce splínu čtenáři naleznou v povídkách Marka Epsteina a Borise Dočekala. Ani Petr Šabach, Jaroslav Rudiš, Josef Moník a Edgar Dutka nevidí současnost příliš optimisticky.
Praha noir (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2016
Kolik tváří mají pražské zločiny, záhady a tajemství? Čtrnáct českých autorů přijalo výzvu nabídnout na tuto otázku odpověď a navázat tak na bohatou tradici kriminálních a tajemných příběhů s pražskými náměty. Výsledkem je ojedinělý, stylově pestře laděný soubor, který nabízí setkání se zavedenými jmény české literární scény i jejími budoucími hvězdami a je současně svérazným průvodcem po tradičních i méně známých pražských lokalitách. S Milošem Urbanem se vydáme na Karlův most, s Michaelou Klevisovou na žižkovské nákladové nádraží, v akčních příbězích Štěpána Kopřivy a Martina Goffy navštívíme Hostivař a Vyšehrad. Petr Stančík nahlíží do tajemného světa někdejšího Židovského Města, Petra Soukupová líčí nevysvětlitelné zmizení ve Stromovce, Kateřina Tučková zkoumá temnou minulost starého domu na vltavském nábřeží… Objevný svazek, uspořádaný literárním kritikem Pavlem Mandysem, vychází souběžně v české a americké verzi, kterou newyorské nakladatelství Akashic Books zařadilo do své prestižní řady Noir.
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2014
Každá z povídek je graficky rozdělena do jedné nebo více částí. Kniha je určena pro středně pokročilé studenty - úroveň B1. Součástí publikace je i audio CD s nahrávkou knihy.
obálka knihy
Rok vydání: 1999
Novela původně vyšla jako součást povídkového souboru Šakalí léta. Autor v ní líčí trampoty "muže v domácnosti", jenž je okolnostmi donucen starat se o svého malého synka.
obálka knihy
Rok vydání: 2004
Děj úsměvného příběhu se odehrává v Kozlodějích, smyšlené vesničce, kde na sebe u studánky se zázračnou vodou narazí šestnáctiletý chlapec, začínající literát Martin Luter a doktor, tanečník a šaman v jedné osobě - indián Ramon. Náhodné setkání přeroste v přátelství na celé léto. Martin (autor), s humorem sobě vlastním, vypráví nejen o přátelství s Ramonem a o tom, co vše spolu v onom létě prožili, ale i o své značně nekonvenční rodině a obyvatelích Kozloděj.
obálka knihy
Rok vydání: 1993
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Autoři k tématu "erotika" přistupují každý z jiného úhlu, od akčních a dějových příběhů až po výrazně psychologické prózy, které nahlížejí do složitých emocí hrdinů. Společným prvkem souboru je otevřenost a časté překračování jemné hranice mezi erotikou a sexem, kterou každý z autorů (Šabach, Obermannová, I.Klíma, Dutka, Androniková, Rudčenková, Moník a Zdeněk Jizera Vonásek) vnímá odlišně. Stejně jako ostatní svazky edice i tento soubor je jako celek přehlídkou ukázek stylu a rukopisu současných českých autorů.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Deset povídek českého autora, ve kterých se opět pohybuje na okraji společnosti nebo ve studentských kolektivech, na cestách v cizích zemích. Šest textů bylo publikováno v předchozích povídkových souborech.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Soubor třinácti povídek od českého autora, v nichž jsou hrdiny obyčejní lidé potýkající se s různými trapasy a mindráky. Jednotlivé příběhy se odehrávají v době normalizace i na počátku 21. století.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Sedm českých autorů (Šabach, Urban, Neff, Klíma, Kadlec, Welsch, Huťková) nám předkládá povídky z nejrůznějších dob a prostředí, od malířského ateliéru počátku 20. století až po komín spalovny v nejžhavější současnosti. Ve všech se ale setkáme se skrytým tajemstvím nebo nepochopitelnou záhadou.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
V dalším souboru edice Česká povídka se známí spisovatelé vracejí do doby blízkominulé. Devět významných českých autorů současnosti (Petr Šabach, Hana Bělohradská, Ladislav Pecháček, Ivan Klíma, Josef Moník, Daniela Fischerová, Arif Salichov, Ivan Binar a Eva Kantůrková) představují v cyklu Česká povídka své pohledy na období totality. Tragikomické příběhy lidí, do jejichž osudů zasahovala komunistická moc jsou psané s nevídanou přesvědčivostí a lehkostí.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Soubor tří krátkých povídek inspirovaných atmosférou Vánoc nabízí netypický pohled na tři tragikomické hrdiny, kteří tyto svátky prožívají proti své vůli v naprostém rozporu s obvyklým očekáváním.
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Autoři se ve svých prózách zabývají nepovedenými partnerskými vztahy, vzájemným nepochopením, zraňujícími rozchody a ztrátou iluzí. Jako předchozí svazky této edice i zde splňuje knížka se ctí svůj úkol - seznámit čtenáře se stylovou i námětovou rozmanitostí současné české povídky. (Autoři: Petr Šabach, Daniela Fischerová, Iva Pekárková, Miloš Urban, Ivan Klíma, Zdena Bratršovská, František Hrdlička, Alexandra Berková, Kateřina Rudčenková, Eva Kantůrková.)
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 1996
Vypravěčem je údržbář, který pracuje v Ústavu pro psychicky postižené jako "děvečka pro všechno". Jednou si v lese náhodou utrhne malou houbu a když ji z roztržitosti sní, začnou se s ním dít zvláštní věci: ocitne se v nádherně barevné krajině a prožívá úžasné sny. Od té doby se pro něho kouzelné houbičky stanou cestou k úniku z neutěšené reality. V ústavu se přátelí s mladým mužem, který prodělal klíšťovou encefalitidu, jenž zavinila, že se stále všemu směje. Když i on ochutná "zázrak" z paseky, vnímá svět kolem sebe, je možné s ním mluvit, vpodstatě je na tu krátkou dobu působení hub úplně normální, jen tvrdí, že je reinkaqrnací Ježíše Krista. Oba přátelé spolu zažívají nejedno dobrodružství a někdy i dost horké chvíle. Tato kniha se od ostatních děl P. Šabacha tematicky velmi výrazně liší, je kombinací hořkého humoru a autorova svérázného pohledu na život. Výrazným rysem je zoufalství z bezmoci změnit krutost osudu.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Vypravěčem je údržbář, který pracuje v Ústavu pro psychicky postižené jako "děvečka pro všechno". Jednou si v lese náhodou utrhne malou houbu a když ji z roztržitosti sní, začnou se s ním dít zvláštní věci: ocitne se v nádherně barevné krajině a prožívá úžasné sny. Od té doby se pro něho kouzelné houbičky stanou cestou k úniku z neutěšené reality. V ústavu se přátelí s mladým mužem, který prodělal klíšťovou encefalitidu, jenž zavinila, že se stále všemu směje. Když i on ochutná "zázrak" z paseky, vnímá svět kolem sebe, je možné s ním mluvit, vpodstatě je na tu krátkou dobu působení hub úplně normální, jen tvrdí, že je reinkernací Ježíše Krista. Oba přátelé spolu zažívají nejedno dobrodružství a někdy i dost horké chvíle. Tato kniha se od ostatních děl P. Šabacha tematicky velmi výrazně liší, je kombinací hořkého humoru a autorova svérázného pohledu na život. Výrazným rysem je zoufalství z bezmoci změnit krutost osudu.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele