Robert Adam

Robert Adam - portrét autora

Robert Adam

Narozen: 1971

Tvorba
Diskuze
Babička (Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 2017
Babička Boženy Němcové (1820–1862) neodmyslitelně patří do kanonického fondu naší národní literatury. Stala se nejen tématem mnoha divadelních a filmových adaptací, ale i žádaným předmětem sběratelského či bibliofilského zájmu. V „obrazech venkovského života“ se tak před generacemi čtenářů znovu a znovu promítá autorčina dojemná vzpomínka na dětství, z níž stvořila literární typ ideálně kladného českého člověka, harmonicky spjatého s koloběhem přírody. Prostá dobrá babička, která s láskou a pochopením mírní napětí mezi obyvateli ratibořického údolí, je v české kultuře zosobněním lidské moudrosti, pokory a pracovitosti. Ikonické dílo Boženy Němcové vychází nyní v upravené reedici Roberta Adama, opírající se o první znění z roku 1855, a s rozšířeným komentářem přední literární historičky Jaroslavy Janáčkové, v němž odhaluje mnohá tajemství geneze textu.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Jednotlivé příspěvky sborníku jsou věnovány nejrůznější stránkám korespondence B. Němcové. Byly inspirovány edicí spisovatelčiny korespondence, která se stala podkladem k dalšímu literárněhistorickému bádání.
obálka knihy
Rok vydání: 2003
obálka knihy
Rok vydání: 2003
Povídky (Sestavil, Komentář, Editor)
obálka knihy
Rok vydání: 2013
Karel Václav Rais si jako námět svých povídek vybírá život na české vesnici, oproti svým současníkům však do nich vnáší nový pohled, který vyniká především realistickým jádrem a kritickými prvky. Autor dokáže s pochopením a soucitem zobrazit starosti drobného člověka, jejichž problematiku umocňuje i společenstvím, do něhož své příběhy umísťuje, což je třeba rodina se značně neuspořádanými vnitřními citovými vazbami. Jindy je Raisův hrdina ovlivněn negativními lidskými vlastnostmi, z nichž nejpodstatnější jsou například alkoholismus, touha po majetku, lakota, zloba či závist. Raise však nezajímá pouze složitý, mnohdy tragický osud jeho postav, ale i okolnosti, za jakých se do tíživé situace dostaly. Přistupuje k nim proto s hlubokým soucitem a porozuměním, s vědomím, že v obtížném postavení se může ocitnout kdokoli, a to nejen vlastním přičiněním. V Raisových prózách jsou také silně obsaženy často rozporuplné vztahy mezi nejbližšími příbuznými, které najednou ztrácejí svou charakteristickou ideální soudržnost a mění se v napjaté a ostře vyhrocené konflikty.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele