Sven Hassel

Sven Hassel - portrét autora

Sven Hassel

Narozen: 19. 04. 1917

Zemřel: 21. 09. 2012

Sven Hassel  taktéž Sven Hazel, vlastním jménem Børge Willy Radsted Arbing byl dánský spisovatel. Byl vychován tradiční dánskou výchovou pracující třídy. Již od 14 let pracoval na lodích jako stevard. V roce 1936 ukončil základní vojenskou službu.

Podle jeho verze pro velikou nezaměstnanost, jež v té době Dánsko sužovala, se přesunul do Německa, kde vstoupil jako dobrovolník do Wehrmachtu, kde se stal členem 2. jízdního pluku. Jako voják německé branné moci se zúčastnil také tažení na Polsko, po této zkušenosti dezertoval. Byl chycen a odveden do koncentračního tábora. Z koncentračního tábora byl opětovně povolán do armády jako člen tzv. trestního praporu a poslán na východní frontu. Zde bojoval jako člen 2., 11. a 27. tankového pluku. Postupem času se však dostal prakticky na všechny fronty, vyjma severní Afriky. Hassel byl celkem osmkrát raněn.

V letech 1945 až 1949 byl válečný zajatec a pobýval v ruských, amerických, francouzských a dánských zajateckých táborech. V tomto období také napsal svoji knihuLegie prokletých, která byla v Dánsku vydána v roce 1953. Od roku 1964 žil se svojí ženou v Barceloně ve Španělsku. Byl ženatý (∞ 1951) s Dorthe Jensen a má syna Michaela (* 1952).

Napsal celkem 14 knih, všechny pojednávají o válečných útrapách a jsou zčásti autobiografické. Knihy jsou psané jako seriál, ve všech vystupují prakticky stejné postavy a autor popisuje jejich vývoj, život i smrt. Jsou to Porta, Drobeček, Legionář, Dědek, Heide, Gregor Martin, Barcelona-Blom a Sven sám. Z těchto osob ale přežijí válku jen Drobeček, Legionář, Heide, Gregor Martin a Sven.

(zdroj: Wikipedie)
Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Druhá světová válka se chýlí ke konci, němečtí vojáci se přesouvají na západní frontu, aby zde svedli poslední zoufalé bitvy. Situace by měla být zdánlivě jednoznačná - konec války rovná se více optimismu a západní fronta rovná se civilizovanější prostředí. Přesto, nebo právě proto však nelidskost a krutost vyčnívají v celé své obludné absurditě, zvýrazněné naprostou absencí byť i zvrhlé, ale aspoň nějaké logiky. V této fázi války, která je de facto prohraná, jde už jen o čirou destrukci, často neodmyslitelně spjatou se sebedestrukcí. Poznání, že zájmy fanatického velení jsou v naprostém protikladu s touhami těch, kteří ve "sladké" Francii riskují své životy, vede k depresivním, ale často i k vnitřně osvobozujícím úvahám...
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Sven Hassel prožil 2.sv.válku jako voják i jako zajatec v německém a později ruském koncentračním táboře. Jeho osobní vzpomínky mu poskytly dostatek inspirace k sérii knih, v nichž se mu podařilo autenticky vylíčit atmosféru nejkrutějšího období moderních evropských dějin. Hrdinové knihy si nejdříve trochu užijí životních radostí v Hamburku, kde působí v tehdy záviděníhodné roli pacientů vojenské nemocnice, aby posléze z malých krutostí a násilností života v zázemí plynule přešli do nelidských poměrů východní fronty. Válečné peklo popisuje autor věcně, bez emocí, příkras a berliček laciných efektů.
Generál SS (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Hrdiny příběhu jsou němečtí vojáci, posádka tanku, který se účastnil rozhodujících bojů na východní frontě. Jedním z nich byl i sám autor, tehdy dvacetiletý mladík, který byl po obsazení Dánska odveden do německé armády. Jako zběh skončil v koncentračním táboře a později v trestanecké jednotce, která bojovala i u Stalingradu. V knize soustřeďuje pozornost až na druhou fázi bitvy, kdy sovětská vojska na podzim r. 1942 přešla do protiofenzivy a Němci jsou obklíčeni. Ocitají se v mezní situaci, na minimum klesá jejich bojová morálka. Nemyslí již na vítězství a slávu, ale ovládá je jen myšlenka na záchranu holého života. Trápí je nedostatek potravin, teplého ošacení i léků a neúspěchem skončí i pokus probít se k německé frontové linii pod vedením generála Augsberga. Děj je přerušován krátkými citáty z projevů a rozkazů vůdčích osobností Třetí říše a připomínkami některých činů představitelů SS, které dokumentují zločinnost fašistického režimu. Próza je otřesně působícím autentickým svědectvím o hrůzách válečných bojů.
Gestapo (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Čtenářům již známí hrdinové Hasselových románů jsou v tomto vyprávění konfrontováni se světem strachu, udavačství a zbabělosti v Hitlerově Německu. V době, kdy jsou nacistická vítězství dávnou vzpomínkou, potřebuje Třetí říše každého, z koho se podaří psychickým terorem či násilím vytvořit nemyslícího, všeho schopného otroka. Pobyt v nacistickém vězení mnohé "přesvědčí", že přímý boj na frontě je to jediné, co si mohou vybrat.
Kola hrůzy (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2005
Příslušníci německého 27. (trestního) tankového pluku mají při neúprosných ústupových bojích v Rusku již jen jedinou touhu: přežít. Přežít krutou zimu, neustálý hlad, naprosté vyčerpání a uniknout nelidským podmínkám v zajetí.
Komisař (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2008
V dalším z románů dánského autora se opět setkáváme s pěticí hrdinů, členů trestního praporu nacistické armády, které působí na ruské frontě. Německá idea velkého vítězství a světovlády se rozplynula. Demoralizovaným vojákům jde již o jediné, přežít a vrátit se z fronty domů. Členové komanda se dovídají o ruském zlatém pokladu. Zorganizují výpravu na jeho získání, za tím účelem se spojí s vysokým důstojníkem sovětské armády. Na účelovém přátelství německých a ruských vojáků poznáváme touhu po životě a svobodě, nesmyslnost války a teroru bez rozdílu ideologií.
Krev a mráz (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Hlavní hrdina popisuje své zážitky z východní fronty z období tuhé ruské zimy. Mezi svými spolubojovníky se setkává s nejnižšími pudy, s hrůzostrašným nelidským jednáním, které je řízeno jediným cílem - přežít. Autor, dánský dobrovolník Wehrmachtu, se po dezerci stává členem trestaneckého komanda a je odeslán na východní frontu. Své trpké zkušenosti zpracoval v několika dalších románech, které se řadí k tomu nejlepšímu, co bylo ve válečné literatuře napsáno.
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Děj románu se odehrává v roce 1944 na Balkáně. Hitlerova idea velkého vítězství se pomalu hroutí a nacistická armáda se nachází v rozkladu. Opět se setkáváme se členy trestaneckého komanda, kteří bojují s partyzánskými jednotkami pouze o vlastní přežití v nelítostných přírodních podmínkách jihu. Autenticitu líčení válečných hrůz podtrhuje fakt, že se jedná o osobní zážitky autora.
obálka knihy
Rok vydání: 2006
Jeho hlavními hrdiny jsou opět muži z trestanecké jednotky tankového pluku, kteří se objevili již v předcházejících autorových dílech. Tentokrát jsou vysláni v ukořistěných tancích a uniformách na výzvědnou akci k nepřátelským liniím. Totálně vyčerpaní a hladoví bloudí stepí v krutých podmínkách ruské zimy. Po návratu se zúčastní bitvy o město Lugansk. Ti vojáci, kteří přežili ruský protiútok jsou posláni zpět do Německa, kde obsadili místa dozorců ve vojenském vězení v Torgau. Zde se setkávají s vězni, kteří byli odsouzeni k trestu smrti za vraždy, krádeže, sabotáže, zbabělost i dezerci. Autor se snaží podat realistický, nepřikrášlený obraz válečných událostí i vystihnout psychiku německého vojáka, zbaveného iluzí, který již nebojuje z vlasteneckých pohnutek, ale chce jen přežít.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
Hrdina knihy se na frontu dostal jako dobrovolník z trestního tábora SS Lengries, který patřil k nejkrutějšímu nacistickému vězení pro dezertéry a nepřátele Třetí říše. Se svými kamarády v tankovém praporu trestního pluku prodělal v přední linii válku až do roku 1943, kdy byl prapor zcela rozmetán. Autor líčí očima řadového německého vojáka, přinuceného bojovat za zcestné ideály, průběh války, poměry na obou stranách fronty a především nesmírnou brutalitu, kterou v lidech vyvolává strach.
obálka knihy
Rok vydání: 2009
Bitva u Monte Cassina bývá označována za jednu z nejkontroverznějších bitev druhé světové války. Bitva, v níž se německá armáda v zoufalé snaze udržet si kontrolu nad Itálií střetla s postupujícími spojeneckými vojsky, bitva, při níž byl s povrchu zemského smeten benediktský klášter Monte Cassino, který tu stál bezmála jedno a půl tisíciletí, bitva, jež stála mnoho tisíců lidských životů, které patřily vojákům více než dvanácti národů, ale i mnichům a vůbec všem, kdo byli ukryti uvnitř kláštera. Sven Hassel, světově známý autor válečné literatury, zde opět vychází z vlastních zkušeností frontového vojáka německé armády. Jeho hrdiny se znovu stávají ostřílení muži z 5. roty 27. tankového pluku zvláštního určení (který byl vlastně plukem trestním), zarputilí rváči i nerozlučitelní kamarádi jako Porta, Barcelona, Drobeček či Dědek, a Hassel opět líčí ty nejnemožnější i nepravděpodobnější příběhy, které se jim mohly stát. Hasslův román, který dějově přímo navazuje na román Gestapo, představuje jeho vlastní pojetí událostí, jež předcházely této bitvě a jež vedly až k ní, a nakonec líčí i všechny hrůzy onoho horoucího pekla, jímž se podle něj boje u Monte Cassina v zimě mezi léty 1943 1944 staly.
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Další v podstatě autobiografická příhoda válečného veterána zavádí čtenáře na daleký sever, někam na sovětsko-finskou hranici, do opuštěných hlubokých lesů a zasněžených plání, za nimiž již končí civilizovaný svět. Dále se táhne jen zmrzlá tundra a ledové kry severního moře. Avšak krvavá válka nezná žádných hranic, a i v těchto ledových pustinách provádějí německé jednotky diverzní operace. Prostý voják má však jediný cíl - přežít, a k tomu využívá svého umění zabíjet. A pokud se vojáci obou stran fronty přece jen domluví, vše zmaří hlupáci v zájmu nesmyslných ideologií. Už nejde o pravdu a spravedlnost ani před válečným soudem. A voják, který ničemu nevěří, musí střílet na své kamarády, odsouzené válečným tribunálem.
Vláda pekel (Autor)
obálka knihy
Rok vydání: 2011
Další z příběhů dánského autora, přímého účastníka války, člena trestného komanda nacistické armády. Kniha nás uvádí do období konce 2. světové války, kdy jsou do německé armády povoláváni vězňové z koncentračních táborů. Kárné tankové oddíly po ústupu na ruské frontě jsou převeleny do Polska na likvidaci Varšavského povstání, kde jsou na rozkaz Himmlera v posledních dnech války páchány hrůzné masakry na civilním obyvatelstvu.
obálka knihy
Rok vydání: 2007
V dalším románu dánského autora, který sám prošel jako člen wehrmachtu peklem 2. světové války, se opět setkáváme s hrdiny z trestního komanda. Úspěchy nacistické armády jsou již minulostí a zoufalým vojákům jde už jen o jediné - přežít. V hrůzách války, v absurdním světě, kde je nesmyslné násilí a vraždění každodenní realitou, si hrdinové uvědomují, že jedině soudržnost a přátelství jim dávají šanci na návrat z válečného běsnění. Průměrný válečný román.
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele