Václav Renč

Václav Renč - portrét autora

Václav Renč

Narozen: 1911

Zemřel: 1973

Tvorba
Diskuze
obálka knihy
Rok vydání: 1965
obálka knihy
Rok vydání: 1965
Elegie a sonety (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2002
Oba cykly patří k filozofickému a uměleckému vyvrcholení básníkovy tvorby. Rilke se zde pomocí melodických a formálně dokonalých veršů zabývá otázkami, které ho zneklidňovaly po celý jeho život. Nacházíme zde básníkovo hluboce zakořeněné, samotářské bloudění světem a životem, v němž hledá nejen cestu k Bohu, ale i cestu k pochopení podstaty existence. Básník dává nahlédnout do své rozpolcené duše, často rozervané a utvářené podle kolísavých a nejistých stavů vnitřních a vnějších protikladů. U této publikace stojí za zmínku dokonalé přetlumočení obou souborů (Jiří Gruša, Václav Renč). šink
obálka knihy
Rok vydání: 2010
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1967
obálka knihy
Rok vydání: 1944
obálka knihy
Rok vydání: 1966
obálka knihy
Rok vydání: 1970
obálka knihy
Rok vydání: 1992
Pohádky ve verších i v próze, bohatě ilustrované.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 1963
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 2012
Že Jeníček s Mařenkou strčí ježibabu do pece všichni vědí, ale o skřítcích, kteří žijí v lese a dalších kouzelných bytostech si přečteme ve snivých verších plných fantazie.
obálka knihy
Rok vydání: 2008
Veršovaná klasická pohádka. Bohatě ilustrovaná. Pro děti od 5 let.
obálka knihy
Rok vydání: 1971
obálka knihy
Rok vydání: 1994
obálka knihy
Rok vydání: 1991
obálka knihy
Rok vydání: 2008
obálka knihy
Rok vydání: 1992
obálka knihy
Rok vydání: 2001
obálka knihy
Rok vydání: 2011
obálka knihy
Rok vydání: 1967
Sága o Salavinovi (Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 1938
Salavin je jakýsi moderní Don Quijote snící o životě, jenž by byl nejkrásnější, nejšlechetnější z životů. Celý jeho život je ustavičná výprava za tímto snem
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Kromě těchto básní jsou zde zastoupeny i Renčovy básnické překlady (Hofmannstahl, George, Rilke, Mickiewicz, Jan z Jenštejna, Browningová, Puškin,Wordsworth, Verlaine, Keats aj.) i jeho dvě významné divadelní hry (Císařův mim, Černý milenec). Tato kniha opět potvrzuje, že Renč byl nejen výrazným představitelem katolického proudu v české poezii, ale nepochybně i velkou osobností celého českého písemnictví. šink
obálka knihy
Rok vydání: 1969
obálka knihy
Rok vydání: 1970
Sto sonetů Lauře (Sestavil, Doslov, Překladatel)
obálka knihy
Rok vydání: 2015
obálka knihy
Rok vydání: 2010
Kostru básnického výboru tvoří skladby Preludium W. Wordswortha a Christabel S.T. Coleridge; jejich působivé ladění podtrhuje další přírodní a intimní lyrika obou autorů. Platický obraz tvorby trojice vzájemně spřízněných romantiků dotváří poezie R. Southeye. Útlá avšak obsažná edice mimo jiné vypovídá o trpkých osudech překladatele V. Renče - vychází čtyřicet let potom, co byl rukopis odevzdán do někdejšího československého nakladatelství Odeon.
obálka knihy
Rok vydání: 1933
obálka knihy
Rok vydání: 2011
obálka knihy
Rok vydání: 1990
Verše jsou vysoce kultivované a tematicky těží z pocitů věznění, samoty a denního pokořování. Z každé z básní zaznívá samozřejmá kultura básnického slova, která přechází k proklamovanému obdivu k mateřskému jazyku. Kniha je doplněna editorovou zasvěcenou studií a medailóny všech tří autorů.
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Kromě těchto sbírek zde najdeme i výběr básní ze dvou prvních samostatných sbírek, dále jeho verše z vězení z padesátých let a v neposlední řadě i ukázky z nedokončené kantáty o Anežce České. Renč patří k nejvýznamnějším představitelům katolického a křesťansky orientovaného proudu v české literatuře, což plně dokumentuje tato kniha. šink
obálka knihy
Rok vydání: 2000
Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele