Dominik Tatarka

14. března 1913 se narodil slovenský spisovatel a publicista, který vedle svých děl kritizujících režim proslul také jako první Slovák, který podepsal Chartu 77.

Dominik Tatarka se narodil 14. března 1913.Dominik Tatarka studoval v Nitře a Trenčíně, vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě Karlově v Praze a na Sorbonně v Paříži.

Od 1939 do 1944 vyučoval na střední škole v Žilině a v Martině. Aktivně se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po skončení války pracoval jako úředník a redaktor v různých denících, v letech 1949–1951 byl tajemníkem a ústředním tajemníkem Svazu československých spisovatelů, v letech 1951–1952 byl redaktorem deníku Pravda.

V roce 1969 vrátil legitimaci KSČ, protože nebránila suverenitu Československa, poté byl vyloučen ze všech organizací a od roku 1970 pracoval v manuálních profesích a stal se zakázaným autorem. Od tohoto vystoupení byl pod stálým dozorem StB. Od roku 1971 byl na invalidním důchodu.

V roce 1991 mu byl udělen Řád T.G. Masaryka I. třídy. Roku 1986 mu Nadace Charty 77 ve Stockholmu udělila Cenu Jaroslava Seiferta.

Dominik Tatarka zemřel 10. května 1989 v Bratislavě.

 

Události
Články
Aktivita
Co se právě děje na Zeedee
V této sekci se zobrazuje aktivita uživatelů na Zeedee, tedy kdo co udělal a kde. Tyto události je možné filtrovat v menu Události v nastavení profilu.
avatar uživatele